Szereplő neve:  

Spekker Olga 1987-ben született Győrben. 2013-ban szerzett biológia – matematika szakos tanári diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Posztgraduális tanulmányai elvégzését követően az SZTE TTIK Embertani Tanszékének PhD hallgatója lett, doktori disszertációját 2018-ban védte meg. Fő kutatási témája a tuberkulózissal összefüggésbe hozható nem specifikus csonttani tünetek diagnosztikai kritériumokként való alkalmazhatóságának vizsgálata különböző történeti korokból származó, illetve modern…

Bővebben

fizikus, biofizikus munkahelyek: Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet és Biofizikai Intézet ALGATECH Kutatóközpont, Třeboň, Csehország University of Toronto Mississauga, Kanada

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék egyetemi docens stenger.kovacs@almos.uni-pannon.hu

Bővebben

Az előadók a Szent István Egyetem  GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének oktatói. Fő kutatási területük a munka-pályatanácsadás, a pályaorientáció és karriertervezés.

Bővebben

  Szabados János az MTA–SZTE Oszmán-kori kutatócsoport tagja, tudományos segédmunkatárs.

Bővebben

Dr. Szabó Anna (adjunktus) gombakurzusok oktatója, a kutatómunkák aktív résztvevője, mikológiai szakmai társaságok tagja.

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem, majd az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában (SzBK) végeztem doktori munkámat. 11 év Párizsban és Oxfordban végzett kutatómunka után tértem haza ismét az SzBK-ba, hogy az idegek és szinapszisok elváltozásait kutassam különböző kihívást jelentő helyzetekben, beleérve az idegsérülést. Ehhez az ecetmuslicát, mint genetkailag rendkívül hozzáférhető szervezetet használjuk modellként a célból, hogy jobban…

Bővebben

Oktatott tárgyai a japán történelem és eszmetörténet témaköréből kerülnek ki, fő kutatási területe Japán közép- és kora-újkori eszmetörténete. Gyakorló aikido oktatóként gyakran publikál a japán harci művészetek történetéről, eszmeiségéről is. Jelenleg a sóguni hatalom időszakát lezáró, 19. század közepén végbement történelmi eseményekről, folyamatokról szóló könyvén dolgozik.

Bővebben

Egyetemi adjunktus, SZIE MKK Állattudományi Alapok Intézet Állatélettani és Állatökológiai Tanszék

Bővebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium történelem-latin-ógörög szakos kutatótanára, a Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék munkatársa vagyok. Kutatási területem az antik politikai biográfia, különösen is Cornelius Nepos hadvezérekről írt életrajzai.

Bővebben

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében 1996-ban védte meg diplomáját, majd ugyanott 2002-ben doktorált, 2018-ban habilitált. 1997 óta tanít az egyetemen. 1996-tól mostanáig több nagy felületű régészeti feltárást vezetett. 2006 óta őskori fémkeresőműszeres kincsegyüttesek felderítésével foglalkozó kutatócsoportot vezet. 2017 óta a magyar Ásatási Bizottság elnöke.

Bővebben