Szereplő neve:  
Dr. Szabó Géza

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Turizmus Tanszék.

Szabó Gyula egyetemi docens az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon, a Munkavédelmi Kiemelt Szakcsoportot vezeti a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetben. Kutatási területe az emberi tényező szerepének megismerése és az ismeret alkalmazhatóságának feltárása munkakörnyezetben. Számos kutatási programban vett részt, többek közt nevéhez fűződik az Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés (CERA) kidolgozása. Magyarul és angolul tanít…

Bővebben

Orvosi diplomát 2018-ban szerzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Jelenleg PhD hallgató a Radiológiai Klinikán.

Bővebben

Dr. Szabó József vagyok, a Bánki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetében a Járműtechnikai Intézeti Tanszék vezetője, egyetemi docens.

Bővebben

Az előadó biológia-kémia szakos tanárként végzett a József Attila Tudományegyetemen, majd 2004-ben PhD fokozatot szerzett az SZTE-n. 2005-óta dolgozik az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán, 2007-óta az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Pályája elején rovargenetikával foglalkozott különböző neves hazai és külföldi kutatólaboratóriumokban, napjainkban pedig a bőr és a velünk élő mikrobák elkötelezett vizsgálója.

Bővebben

Dr. Szabó Krisztina a SZIE Kert- és Szabadtértervezési Tanszék egyetemi docense. Fő kutatási területei a szárazságtűrő növények alkalmazhatósága, várostűrő növényfajok vizsgálata és a városi növényalkalmazás hatékonyságának növelése biológiai módszerekkel.

Bővebben

A Környezetmérnöki Intézetben adjunktusként oktatok. Szűkebb tudományterületeim: Műszaki mechanika, Fizika. Doktori értekezésemet az „Alagútbordás légsugaras vetülékbevitel áramlástechnikai és szövéstechnológiai vizsgálata” címmel védtem meg. Szabadidőmben üres szákban keresgélek. Miért? A mondás miatt: „Halász, vadász, madarász üres tarisznyában kotorász.” 

Bővebben

Szabó Pál jogász, történelem szakos bölcsész és tanár. Történész, középkorkutató. Tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, illetve a Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának medievisztikai (középkortudományi) alprogramjában végezte. 2005-2011 között ógörög tanulmányokat folytatott az egyetem Klasszika-Filológiai Tanszékén. PhD értekezését…

Bővebben