Zádor Ferenc Szegeden született 1984-ben. Középiskolai tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végezte, majd 2004-ben felvételt nyert az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar biológus szakára. 2007-ban szakdolgozóként Dr. Benyhe Sándor vezetésével az MTA SZBK Biokémiai Intézetének Opioid Receptor Kutatócsoportjában kapott lehetőséget.  2009-ben diplomát szerzett majd ugyanebben az évben felvételt nyert az SZTE…

Bővebben

1982-ben születtem Szegeden, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinikáján dolgozok egyetemi adjunktusként. 2007-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán, ezt követően doktoranduszként végeztem kísérletes munkát, majd a kutatási tevékenységem folytatása mellett munkaidőm nagy részében a betegellátási feladataimat ellátva veszek részt a klinika munkájában. Laborkutatás vonatkozásában fő érdeklődési területemet a neurokémia képezi,…

Bővebben

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar Titulus: tanszékvezető egyetemi adjunktus Előadás címe: Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálata

Bővebben

Nemzetközi kapcsolatokat és kommunikációt tanít, Közel-keleti és Észak-afrikai szakértő.

Bővebben

Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék 15 éve teljesítek hivatásos szolgálatot nemzetbiztonsági és rendvédelmi területen, amelynek közel felét oktatással és humánerőforrás fejlesztéssel töltöttem. Bölcsész végzettséggel és hadtudományi doktori fokozattal rendelkezem, jelenleg a Terrorelhárítási Központ, Terrorelhárítási Tanszék munkatársa vagyok. Kutatási területem a szervezeti kommunikáció, a humánerőforrás- és szervezetfejlesztés, és a generációs jellemzők integrálhatósága a rendvédelemben.

Bővebben

Dr. Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó és író; mesemondó (storytelling) mesterdiplomáját és doktori fokozatát az Egyesült Államokban szerezte. Járja a világot, magyar meséket mesél külföldön angol és spanyol nyelven, és hazahozza a magyar hallgatóknak messzi tájak legszebb, legérdekeseb történeteit. Elsősorban hagyományos történeteket, népmeséket, mítoszokat, eposzokat mesél, de íróként foglalkozik a mesemondás, mint szakma népszerűsítésével is.…

Bővebben

Az ELTE BTK japán szakát 2006-ban végezte el, majd 2014-ben szerzett Ph.D. fokozatot az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Japán filológia program keretein belül.  Jelenleg az ELTE japán szakán tart előadásokat, valamint gyakorlatokat, főleg japán kultúra, nyelvészet, klasszikus japán nyelv témákban. Kutatási területei Kaibara Ekiken neokonfuciánus tudós életén és munkásságán kívül, a japán orvostudomány és anatómia…

Bővebben

A 2016-ban alakult Molekuláris Onkobiológiai Kutatócsoportban a hasnyálmirigy egyik leggyakoribb daganatos betegsége, a pancreas duktális adenokarcinóma (PDAC) biológiájával, kialakulásának lehetséges molekuláris háttereivel foglalkozom. A rákkutatás fókuszába kerültek a daganatok mikrokörnyezetében zajló folyamatok. A tumorokban a ráksejtek mellett többféle egyéb sejttípus is jelen van (stromális sejtek), melyek a tumorsejtek mikrokörnyezetének fontos alkotói. A mikrokörnyezetben különböző jelátvivők…

Bővebben

Ziegler Zsolt kutatási területe a technológia gazdaságra gyakorolt hatása.

Bővebben

Zsély István Gyula az ELTE Kémiai Intézet adjunktusa. 2000-ben vegyészként végzett az ELTE-n, majd 2001-ben elvégezte a kiegészítő kémiatanári szakot is. Az ELTE Kémia Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot 2005-ben. Előadásokat (Bevezetés a kémiába, Kémiai felzárkóztató kritériumtárgy), tantermi gyakorlatot (Kémiai matematika) és laboratóriumi gyakorlatokat (Fizikai kémia laboratórium) tart. Erasmus koordinátor a Kémiai Intézetben. Kutatási területe…

Bővebben