Az általam vezett, 2016-ban alakult Molekuláris Onkobiológiai Kutatócsoport elsődlegesen a vastagbél- és hasnyálmirigytumorok kialakulásával foglalkozik. A tumorok nem csak tumorsejteket, hanem -tumortípustól eltérő mennyiségű- egyéb sejtet (pl. immunsejtek, kötőszöveti sejtek) is tartalmaznak, melyek központi szerepet játszanak a tumorok növekedésében és áttétképzésében. Munkacsoportunk kutatásának fő súlypontja a tumorsejtek és a többi sejt “beszélgetésének”, kommunikációjának a feltérképezése,…

Bővebben

Wilhelm Imola a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen folytatta orvosi tanulmányait, ahol 2003-ban szerzett általános orvosi diplomát. Ezt követően ösztöndíjasként került azt MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjába, 2004-ben csatlakozott a Krizbai István által vezetett kutatócsoporthoz. 2009-ben szerezte meg PhD fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatási területe a vér-agy gát. Legújabb kutatásaiban azt vizsgálja, hogy milyen módon képesek…

Bővebben
Dr. Wilhelm Márta

Egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet Szabadidősport és Rekreációs Tanszék.

Dr. Zachar Gergely az Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet tudományos munkatársa. Végzettségét tekintve zoológus, etológus, kutatási területe az agy szerepének vizsgálata a különféle viselkedések hátterében. Jelenleg a tanulás, és a társas viselkedés agyi hátterét kutatja madarakban és emlősökben.

Bővebben

tanszékvezető egyetemi docens

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Dr. Zachar Péter Krisztián, történész, egyetemi docens, az NKE NETK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék tanszékvezetője. Fő kutatási területe a 19. és 20. század politikatörténete Európában, különös tekintettel az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek létrejöttére és fejlődésére, a hivatásrendiség, a diplomáciatörténet egyes kérdéseire, a társadalmi érdekkiegyenlítés…

Bővebben

Zádor Ferenc Szegeden született 1984-ben. Középiskolai tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban végezte, majd 2004-ben felvételt nyert az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar biológus szakára. 2007-ban szakdolgozóként Dr. Benyhe Sándor vezetésével az MTA SZBK Biokémiai Intézetének Opioid Receptor Kutatócsoportjában kapott lehetőséget.  2009-ben diplomát szerzett majd ugyanebben az évben felvételt nyert az SZTE…

Bővebben

1982-ben születtem Szegeden, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinikáján dolgozok egyetemi adjunktusként. 2007-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán, ezt követően doktoranduszként végeztem kísérletes munkát, majd a kutatási tevékenységem folytatása mellett munkaidőm nagy részében a betegellátási feladataimat ellátva veszek részt a klinika munkájában. Laborkutatás vonatkozásában fő érdeklődési területemet a neurokémia képezi,…

Bővebben

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar Titulus: tanszékvezető egyetemi adjunktus Előadás címe: Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálata

Bővebben

Nemzetközi kapcsolatokat és kommunikációt tanít, Közel-keleti és Észak-afrikai szakértő.

Bővebben