Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék 15 éve teljesítek hivatásos szolgálatot nemzetbiztonsági és rendvédelmi területen, amelynek közel felét oktatással és humánerőforrás fejlesztéssel töltöttem. Bölcsész végzettséggel és hadtudományi doktori fokozattal rendelkezem, jelenleg a Terrorelhárítási Központ, Terrorelhárítási Tanszék munkatársa vagyok. Kutatási területem a szervezeti kommunikáció, a humánerőforrás- és szervezetfejlesztés, és a generációs jellemzők integrálhatósága a rendvédelemben.

Bővebben

Dr. Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó és író; mesemondó (storytelling) mesterdiplomáját és doktori fokozatát az Egyesült Államokban szerezte. Járja a világot, magyar meséket mesél külföldön angol és spanyol nyelven, és hazahozza a magyar hallgatóknak messzi tájak legszebb, legérdekeseb történeteit. Elsősorban hagyományos történeteket, népmeséket, mítoszokat, eposzokat mesél, de íróként foglalkozik a mesemondás, mint szakma népszerűsítésével is.…

Bővebben

Az ELTE BTK japán szakát 2006-ban végezte el, majd 2014-ben szerzett Ph.D. fokozatot az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Japán filológia program keretein belül.  Jelenleg az ELTE japán szakán tart előadásokat, valamint gyakorlatokat, főleg japán kultúra, nyelvészet, klasszikus japán nyelv témákban. Kutatási területei Kaibara Ekiken neokonfuciánus tudós életén és munkásságán kívül, a japán orvostudomány és anatómia…

Bővebben

A 2016-ban alakult Molekuláris Onkobiológiai Kutatócsoportban a hasnyálmirigy egyik leggyakoribb daganatos betegsége, a pancreas duktális adenokarcinóma (PDAC) biológiájával, kialakulásának lehetséges molekuláris háttereivel foglalkozom. A rákkutatás fókuszába kerültek a daganatok mikrokörnyezetében zajló folyamatok. A tumorokban a ráksejtek mellett többféle egyéb sejttípus is jelen van (stromális sejtek), melyek a tumorsejtek mikrokörnyezetének fontos alkotói. A mikrokörnyezetben különböző jelátvivők…

Bővebben

Ziegler Zsolt kutatási területe a technológia gazdaságra gyakorolt hatása.

Bővebben

Zsély István Gyula az ELTE Kémiai Intézet adjunktusa. 2000-ben vegyészként végzett az ELTE-n, majd 2001-ben elvégezte a kiegészítő kémiatanári szakot is. Az ELTE Kémia Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot 2005-ben. Előadásokat (Bevezetés a kémiába, Kémiai felzárkóztató kritériumtárgy), tantermi gyakorlatot (Kémiai matematika) és laboratóriumi gyakorlatokat (Fizikai kémia laboratórium) tart. Erasmus koordinátor a Kémiai Intézetben. Kutatási területe…

Bővebben

Dr. Zsubrits Attila, egyetemi docens, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója. Főbb kutatási területe a mese, a játék és a rajz, mint a koragyermekkori személyiség megismerésének lehetősége. A kutatás során az alapvető tevékenységek célirányos alkalmazásával sor kerül a gyerekek személyiségfejlődésének, személyiségfejlődési konfliktusainak és megoldásmódjainak azonosítására. A kutatás kitér az alapvető tevékenységekben…

Bővebben

  Dr. Palágyi Györgyné Miskolcon született. Az ELTE Természettudományi Karán végzett. A Miskolci Baross Gábor Közlekedési- és Postaforgalmi Szakközépiskolában tanított fizikát és matematikát. Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanára volt. 2005-ben részt vett a Fizika Nemzetközi Éve Pályázatán, ahol a Nukleáris Társaság oklevéllel tüntette ki. 2008-tól a Budapest-Fasori Gimnázium fizika-matematika szakos tanára.…

Bővebben

Draskóczyné Székely Melinda PhD az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének tanszékvezető docense, az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem történelem és latin szakán szerzett diplomát, doktori disszertációját 2006-ban védte meg. Oktatási tevékenységét a hallgatók háromszor ismerték el az „Év történésztanára” címmel. Kutatási területe a Római Birodalom története, társadalmi és gazdasági viszonyai, tanulmányaiban főként a Római Birodalom távol-keleti…

Bővebben

Drótos Márton az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársa. Műszaki informatikusként végzett a BME-n, majd PhD-t is ott szerzett az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában. Egyetemista kora óta az MTA SZTAKI-ban dolgozik, fő kutatási területe a gyártásütemezés, emellett pedig IT-biztonsággal is foglalkozik, továbbá a BME-n a SZIT tanszéken is tanít.

Bővebben