Dudás Mandula jelenleg az ELTE BTK Sinológia  mesterszak hallgatója. Alapképzését kínai szakon ugyanitt végezte 2014-től 2018-ig. 2016 és 2017 között a Beijing Normal University Kínai nyelv és kultúra szakán tanult ösztöndíjas diákként. Alapszakos diplomadolgozatának témája egy speciális, csak a kínai Jiangyong megyében fellelhető írásrendszer, a  nü-su (szó szerint: „női írás”) volt.

Bővebben

1991-ben született Veszprémben, gimnáziumi tanulmányait is ott végezte. 2011-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai karára, ahol 2014-ben biológus alapdiplomát, majd 2016-ban mesterdiplomát szerzett. Jelenleg Ph.D. hallgatóként Dr. Sántha Miklós által vezetett Állatgenetikai és Molekuláris Neurobiológiai csoport munkájában vesz részt.

Bővebben

2013 óta az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán ív hegesztési gyakorlatokat vezetek (TIG, MMA, MIG/MAG). Emellett forgácsolási feladatokat látok el. Sokszor járultam hozzá TDK- és szakdolgozatok eredményességéhez. A legbüszkébb az Országos Felsőoktatási Hegesztők Versenyén elért I. helyezésemre vagyok.

Bővebben

Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI) – adatlapja

Bővebben

  Durst Péter a Hungarológia program oktatója, számos tanköny, tananyag kidolgozója. Hosszú évek óta tanítanak magyar mint idegen nyelvet kezdőtől a haladó szintig.

Bővebben

Biztonságpolitikai Szakkollégium Dús Pongrác a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja. Három év hivatásos katonai szolgálat után civilkét, közgazdászként folytatta pályáját. A biztonságpolitikától nem távolodott el, a Szakkollégium aktív tagja, érdeklődési köreiben cikkeket publikál, tanulmányokat készít kedvtelésből és megrendelésre, nemzetközi konferenciákon ad elő. Kutatási területei főként Kína, a globális biztonságpolitika aktualitásai, és olyan témák, amik a kevésbé szakavatottak…

Bővebben

Az előadó 35 éves Aikidó oktatási múlttal, a MAKSZ titkárként oktatott országszerte. Számos bemutatót tartott ezidáig. Japán központból (Honbu) kapott mester diplomával és edzői végzettséggel (SOTE) rendelkezik. Jelen bemutatót kollégái segítségével tartja, akik vezetője szintén hasonló múlttal rendelkezik (6. dan Honbu).

Bővebben

Dvorácskó Szabolcs biológusként végzett az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán. PhD tanulmányait az SZTE-ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájában végezte. Kutatómunkáját 2012. óta az MTA-SZBK Biokémiai Intézetének a Dr. Tömböly Csaba által vezetett Kémiai Biológia Csoportjában végzi. Kutatási területe a kannabinoid és opioid rendszerek kölcsönhatásának vizsgálata, kannabinoid-opioid bivalens ligandumok, illetve peptid típusú kannabinoid allosztérikus ligandumok tervezése,…

Bővebben

Dworák Dániel József vagyok, mechatronikai mérnök szakos hallgató az Óbudai Egyetemen. Szakmai érdeklődésem főként a robotika felé irányul. Ez azért izgalmas  terület, mert a mechanikai, elektronikai, programozási témákban közel azonos arányban bontakozhat ki az ember: ez teszi annyira változatossá és izgalmassá számomra! Az ipari robotrendszereken túlmenően a PLC programozás és a humanoid robotok is foglalkoztatnak.

Bővebben