Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI) – adatlapja

Bővebben

Ertsey Attila DLA (1961), öko-építész. Önellátó, autonóm házak és települések szakértője. A Fenntartható építészet c. könyv (TERC, 2017) társszerzője. A BMKE-n a Környezetbarát építés posztgraduális képzés témavezetője. A Kós Károly és a Nádasdy Alapítvány elnöke. 2009-2013 közt a Magyar Építész Kamara alelnöke. A Duna Kör alapító tagja, később kilép, ma a Duna Charta tagja. Az…

Bővebben

Ésik Szandra jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kínai Tanszékének első éves PhD-hallgatója. Alap- ill. mesterdiplomáját egyaránt az ELTE Kínai Tanszékén szerezte, valamint ezeket kiegészítve párhuzamosan tolmács- és fordító mesterképzést végez. Fő kutatási területe a kínai nyelv és politika kapcsolata, így első sorban modern témákkal foglalkozik. Érdeklik továbbá a különböző vallások és a pedagógia is.

Bővebben

Pszichológusként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán. 2012-ben kapcsolódtam be a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének munkájába, a depresszió genetikai hátterének kutatásába. Jelenleg doktorjelölt vagyok: doktori témám a rumináció, vagyis a stresszen, lehangoltságon való rágódás genetikai háttere.

Bővebben

Gergő egyetemi hallgatóként kezdett nálunk, majd az iskola befejezése után junior fejlesztőmérnökként helyezkedett el.

Bővebben
Fabinyi Bianka

Molekuláris bionikusként végeztem a PPKE-Információs Technológiai és Bionikai Karon és jelenleg az Info-bionika mérnöki MSc szak hallgatója vagyok. Az egyetem Biomikrofluidikai laborjában kutatok és dolgozom. A problémák kreatív megoldása éltet igazán, amivel szerencsére gyakran találkozhat egy kutató. Fontosnak tartom a tudomány népszerűsítése mellett, hogy a bemutatott foglalkozássokkal segítsük a diákokat a pályaorientációban, hogy megtalálhassák azt,…