Szereplő neve:  

Terebessy András a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 2001-ben, azóta megszakítás nélkül az egyetem Népegészségtani Intézetében dolgozik. 2015-ben szerzett doktori fokozatot, jelenlegi beosztása adjunktus. Oktató munkája mellett egészségfejlesztési programok szervezésével és lebonyolításával is foglalkozik, illetve népegészségügyi szakértői tevékenységeket is vállal. Fő kutatási területe az önkárosító magatartásformák (főképp alkoholfogyasztás) és az egészségi állapot…

Bővebben

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ Titulus: vezető főorvos Előadás címe: Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálata

Bővebben

Dr. Tikász Sándor pszichológus, a Szegedi Fegyház-és Börtön parancsnoka.

Bővebben

Dr. Tobak Orsolya főiskolai docens 13 év területi védőnői munkát követően kerülte a felsőoktatásba, ahol már egy évtizede kiemelkedő kutatási területe az eltérő fejlődés korai felismerése, melyhez nagymértékben hozzájárulnak a szűrővizsgálatok.

Bővebben

Dr. Tobak Zalán 2005-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen geográfusként geoinformatika szakirányon. Kutatási területe a hiperspektrális távérzékelés alkalmazási lehetőségei a városi környezet kutatásában.

Bővebben

Dr. Tombácz Dóra PhD egyetemi adjunktus az SZTE ÁOK Orvosi Biológia Intézetben. 1982-ben született Szegeden, a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, 2006-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán, sikeres felvételt nyert az Általános Orvostudományi Kar Posztgraduális képzésére és 2009-ben védte meg doktori disszertációját. Kutatási területe a herpesvírusok transzkripcionális szabályozásának tanulmányozása. Az intézet angol és magyar…

Bővebben

A játékvezetés idegen területére tévedt oktató úgy próbál erényt kovácsolni tapasztalatlanságából, hogy minél több élményt és érdekességet oszt meg a programra ellátogatókkal, segítve ezzel a játékban részvevők munkáját.

Bővebben

2004-ben meteorológus és csillagászként végeztem az ELTE TTK-n. Azóta a klímaváltozással és annak regionális hatásaival foglalkozom. Kutatásaimhoz regionális klímamodelleket használok. 2 gyermek (5 és 3 éves) nagyon boldog édesapja vagyok.  

Bővebben

Török Júlia protisztológus, az eukarióta egysejtűek világát (protisztológia), hidrobiológiát és állatrendszertant tanít az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén. Kutatómunkája különböző amöboid egysejtűekre irányul, főként ezek új és ritka fajait vizsgálja, továbbá a bennük élő szimbiontákat. Ezen túl érdeklődése a mikroszkópos élővilág egészére kiterjed.    

Bővebben

A neurológiai szakorvosa, szakterülete a mozgászavarok, különösen a Parkinson-kór.

Bővebben

A Növénykórtani Tanszék tanársegédjeként a Kertészmérnök BSc és a Növényorvos Msc képzésben résztvevő hallgatóknak tanít növénykórtant. Kutatási területe főleg a mikológiához kapcsolódik, gyümölcstermő növények, zöldségfélék és díszfák megbetegedéseit vizsgálja.

Bővebben