Szereplő neve:  

Dr. Valánszki István a SZIE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék adjunktusa, kutatási területei: ökoszisztéma szolgáltatások, közösségi részvételi módszerek, tájértékelés és tájindikátorok, tájgazdálkodás, vidékfejlesztési, turizmus.

Bővebben

Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi adjunktusa. Tanulmányai: Utrecht-i Egyetem, Utrecht, Hollandia Társadalomföldrajzi képzés GIS és térképészet specializációval, ITC, Enschede, Hollandia Digitális képfeldolgozás (DIP.5) posztgraduális képzés. Kutatási területei: geoinformatika, modellezés, kvantitatív távérzékelés, mesterséges neurális hálózatok.

Bővebben

tudományos főmunkatárs MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Weboldalai: https://wigner.mta.hu/infopages/van.peter http://www.energia.bme.hu/munkatarsak-menu

Bővebben

Vannay Ádám az orvosi egyetem elvégzését követően a vesét érintő betegségek molekuláris mechanizmusának feltárása felé fordult. 2005-ben szerezte meg Ph.D fokozatát és 2007 óta a Klinika kutatólaboratóriumának vezetője, több biotechnológiával foglalkozó start up cég alapítója. Fő érdeklődési területe a krónikus veseelégtelenség mechanizmusának feltárása.

Bővebben

Váradi Kata fő kutatási területe a piaci likviditás és a tőzsdei elszámolóházak kockázatkezelése. A Pénzügy és Számvitel alapszakon Vállalati pénzügyeket, a Speciális Pénzügyi Matematika Programban Ismerkedés az árfolyamokkal, a Pénzügy mesterszakon Alkalmazott vállalatértékelés tárgyakat oktat. A European Conference on Modeling and Simulation nemzetközi konferencia szervezője. A BCE Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszékének docense.

Bővebben

Váradi Viola 2013-ban védte meg bölcsészetdoktori értekezését a nyelvtudományok területén, kutatásának témája a spontán beszéd tagolása volt produkciós és percepciós szempontból. Foglalkozott emellett a magyar beszéd temporális és prozódiai szerkezetének jellemzőivel, valamint a felolvasás és a spontán beszéd jellemzőivel. 2016 óta fő kutatási területe a gyermeki beszéd fonetikai sajátosságainak, azon belül a temporális szerkezet jellemzőinek…

Bővebben

Az előadók a TTI Kommunikációtudományi Tanszék Nyelvi Csoportjának munkatársai.

Bővebben
Dr. Varga Gábor

Adjunktus, PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék.