A beszéd tudományos vizsgálatával egyetemi tanulmányai során kezdett el foglalkozni, bekapcsolódva az ELTE-n folyó tudományos diákköri munkába. Jelenleg doktori tanulmányai mellett a MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport munkájában vesz részt.    

Bővebben

  Bartos Csilla 1986-ban született Topolyán, egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán végezte. 2011-től az SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet munkatársa. PhD fokozatot 2016-ban szerzett, jelenleg egyetemi tanársegédként dolgozik. Kutatási területe a gyógyszer nanotechnológia és alternatív (orron keresztüli hatóanyag bejuttatás) gyógyszerbevitel.

Bővebben

Kutatóként dolgozott az Oktatáskutató Intézetben, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben, az MTA-ban. 1983 óta tanít a felsőoktatásban: a Gyógypedagógai Tanárképző Főiskolán, majd az ELTE Társadalomtudományi Karán. A Gyerekesély Egyesület alapító tagja, jelenleg alelnöke. 2013-ban Bezerédj-díjat kapott. Kutatási területe: gyerekszegénység, fogyatékos emberek helyzete, iskolai szelekció, intelligencia-vizsgálatok.  

Bővebben
Bata Szilvia
Bata Szilvia

Az ELTE PPK tanársegédje, sportszervező és rekreáció – egészségfejlesztés szakos hallgatók képzésében is azt tanítja, hogy „hogyan kell dolgozni”. Hallgatói vagy már élsportolók vagy a sporttal vezetői szinten foglalkozó fiatalok, akiknek a vezetés tudományát, önmenedzsmentet, retorikát, kommunikációs ismereteket oktatja, mindezeket bemutatva rendszeres, napi gyakorlati példákkal, s a hallgatók saját problémáival, kérdéseikkel kiegészítve. Szenior business coachként…

Bővebben

Tudományos segédmunkatárs, és PhD hallgató, aki kutatásában a forraszanyagok speciális mikroszkopikus hibajelenségeivel, a whiskerekkel (ón tűkristályok) foglalkozik. Alkalmazott mérnöki tapasztalata a teljes elektronikai gyártás lépéssorozataira kiterjed. Réka a tanszék nagykövete az egyetem Lányok Napja programsorozatában.

Bővebben

Bauer Péter az MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának tudományos főmunkatársa. A BME Közlekedésmérnöki Karán végzett okleveles gépészmérnökként (repülőgépészként) 2005-ben. Ezt követően ott volt doktorandusz a Közlekedésautomatikai Tanszéken 2005 és 2008 között. Doktori (PhD) fokozatát a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán szerezte meg 2013-ban. Jelenleg az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és a…

Bővebben