Szereplő neve:  

Dr. Varga Imre a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Civilisztikai Tudományok Intézetének 2011 óta tagja, 2013 óta egyetemi tanársegéd, a Szegedi Ügyvédi Kamara tagja, végrehajtói szakvizsgabizottsági tag.

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának oktatója vagyok. A gödöllői Szent István Egyetemen végeztem közgazdászként, majd szereztem ugyanott doktori oklevelet. A versenyképesség kutatása képezi fő területemet, így nagy hangsúlyt fordítottam az elmúlt években hazánk és vállalkozásaink helyzetének vizsgálatára. Oktatott tárgyaim között is leginkább menedzsment jellegűek találhatók, így változásmenedzsment, projektmenedzsment c. tárgyakat oktatok. Szabadidőmet olvasással,…

Bővebben

konzerváló fogászati gyakornok - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinika

“Azért fontos a korai fogászati prevenció, mert pácieseinkkel már gyermekkorban egy olyan baráti viszonyt alakíthatunk ki, aminek eredményeképp olyan fenőttek lesznek, akik félelem nélkül lépnek be a rendelőnkbe és mosolyogva távoznak onnan.”

Bővebben

egyetemi docens, SZIE Genetika, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Intézet

Bővebben

Varga Máté munkája során a zebradániót használja különböző fejlődésbiológiai kérdések megválaszolására, illetve emberi betegségek modellezésére. Csaoportja a klasszikus fejlődésbiológiai módszereket ötvözi a modern genetika lehetőségeivel, alapkutatási és alkalmazott kérdésekkel egyaránt foglalkoznak. E mellett lelkes ismeretterjesztő, amely tevékenységhez különböző internetes platformokat használ.

Bővebben

Néprajzkutató, etnológus, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékének oktatója, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa. Főbb kutatási területei: táncantropológiai, táncfolklorisztikai és társadalom-néprajzi kutatások a Kárpát-medence falvaiban. 2002 óta oktat néprajzi, folklorisztikai és antropológiai tárgyakat különböző egyetemeken, főiskolákon. Magyar, angol, német nyelven publikál, illetve tart előadásokat. Többéves gyakorlattal rendelkezik a tánctanítás,…

Bővebben

1973-ban születtem Körmend városában, majd az általános és középiskolai tanulmányaimat Szentgotthárdon, illetve Csepregen végeztem. 1992-ben felvettek a József Attila Tudományegyetemre, ahol matematika-fizika tanári szakon végeztem. Közvetlenül ezután fizikusként helyezkedtem el a Szegedi Onkoterápiás Klinikán, ahol azóta is dolgozom. Doktori értekezésemet az emlődaganatos betegek modern sugárterápiás eljárásairól, illetve mellékhatások csökkentésének lehetőségeiről írtam.

Bővebben

Varga Zoltán adjunktusként dolgozik a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karának Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében. Posztdoktori tanulmányait az NIH-ben, Pacher Pál és Kunos György laboratóriumában folytatta 2015-2018 között. 2017-ben nyerte el a Junior Prima díjat, 2018-tól MTA Premium Posztdoktori ösztöndijas. Kutatási területe a molekuláris kardiológia, metabolikus szindróma, kardiovaszkuláris immunológia, különös figyelmet fordítva a szív és a máj…

Bővebben

Dr. Vargha Márta 1999-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen biológusként, majdezt követően környezettudományi PhD-t szerzett. 2005 óta dolgozik az OKI-ban, 2011 óta, mint a Vízhigiénés osztály vezetője.

Bővebben