Szereplő neve:  

Draskóczyné Székely Melinda PhD az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének tanszékvezető docense, az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem történelem és latin szakán szerzett diplomát, doktori disszertációját 2006-ban védte meg. Oktatási tevékenységét a hallgatók háromszor ismerték el az „Év történésztanára” címmel. Kutatási területe a Római Birodalom története, társadalmi és gazdasági viszonyai, tanulmányaiban főként a Római Birodalom távol-keleti…

Bővebben

Drótos Márton az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársa. Műszaki informatikusként végzett a BME-n, majd PhD-t is ott szerzett az Informatikai Tudományok Doktori Iskolában. Egyetemista kora óta az MTA SZTAKI-ban dolgozik, fő kutatási területe a gyártásütemezés, emellett pedig IT-biztonsággal is foglalkozik, továbbá a BME-n a SZIT tanszéken is tanít.

Bővebben

tanársegéd

Rendészettudományi Kar Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék 1981-ben születtem Békéscsabán. Egyetemi tanulmányaim során kerültem Budapestre, ahol a Corvinus egyetemen közgazdász diplomát szereztem. Több, mint egy évtizede dolgozom belügyi területen, és ennek keretében 2015 szeptembere óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozom tanársegédként. Doktorandusz hallgatóként a belügyi terület szervezeti kultúrájának kérdéseivel foglalkozom a Rendészettudományi Doktori Iskola keretében. A történelem…

Bővebben

Dub Máté vagyok, másodéves hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-szervező szakán, nemzetközi-igazgatási szakirányon. Szakmai gyakorlatomat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál végeztem. 2019. februárjától tagja vagyok a Magyar Hadtudományi Társaság Nemzetbiztonsági Szakosztályának, illetve a Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klub titkára vagyok. Kutatási és érdeklődési területem a kiberbiztonság, valamint az adat- és információbiztonsággal kapcsolatos kihívások.

Bővebben

Dudás Mandula jelenleg az ELTE BTK Sinológia  mesterszak hallgatója. Alapképzését kínai szakon ugyanitt végezte 2014-től 2018-ig. 2016 és 2017 között a Beijing Normal University Kínai nyelv és kultúra szakán tanult ösztöndíjas diákként. Alapszakos diplomadolgozatának témája egy speciális, csak a kínai Jiangyong megyében fellelhető írásrendszer, a  nü-su (szó szerint: „női írás”) volt.

Bővebben

1991-ben született Veszprémben, gimnáziumi tanulmányait is ott végezte. 2011-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai karára, ahol 2014-ben biológus alapdiplomát, majd 2016-ban mesterdiplomát szerzett. Jelenleg Ph.D. hallgatóként Dr. Sántha Miklós által vezetett Állatgenetikai és Molekuláris Neurobiológiai csoport munkájában vesz részt.

Bővebben

tudományos segédmunkatárs

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Dr. Dúl János a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Doktori fokozatát summa cum laude eredménnyel 2018-ban szerezte meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. A doktori értekezésének címe: A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. Kutatási…

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék Dr. Dunai Pál hivatásos katona, ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülésirányító és Repülő-Hajózó Tanszék egyetemi docense. Egyetemi tanulmányait a Szentpétervári (akkor Leningrádi) Testnevelési Egyetemen szerezte 1988-ban. 2008-től a hadtudomány PhD fokozatosa. 2016-tól a GINOP-2.3.2-15 „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című felhívásra elkészített „A légiközlekedés-biztonsághoz…

Bővebben

2013 óta az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán ív hegesztési gyakorlatokat vezetek (TIG, MMA, MIG/MAG). Emellett forgácsolási feladatokat látok el. Sokszor járultam hozzá TDK- és szakdolgozatok eredményességéhez. A legbüszkébb az Országos Felsőoktatási Hegesztők Versenyén elért I. helyezésemre vagyok.

Bővebben

Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI) – adatlapja

Bővebben

  Durst Péter a Hungarológia program oktatója, számos tanköny, tananyag kidolgozója. Hosszú évek óta tanítanak magyar mint idegen nyelvet kezdőtől a haladó szintig.

Bővebben