Harman-Tóth Erzsébet geológus, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, az ELTE múzeumainak (TTK Természetrajzi Múzeum, Tatai Geológus Kert) muzeológusa. Az ELTE TTK-n környezeti ásványtani és ásványtani tárgyak oktatója. A Magyarhoni Földtani Társulat Év ásványa programjának aktív közreműködője.

Bővebben
Hartdégen Márton

2014 szeptemberében kezdte PhD tanulmányait “Elektrokinetikus mikrofluidikai eszközök molekuláris diagnosztikához” témakörben. Fő kutatási területe az élelmiszermintákban található paraziták, baktériumok detektációja mikrofluidikai környezetben, mikrofluidikai eszközök gyártástechnológiája és molekuláris biológiai módszerek implementálása és optimalizációja mikrofluidikai környezetben. Kutatási területéhez tartozik továbbá a laboratórium automatizáció, továbbá mikrofluidikai eszközök integrálása meglévő keretrendszerekbe.

Iskolai végzettségek: érettségi (1977 József Attila Gépipari Szakközépiskola) gyártástechnológus-üzemmérnök (1980 Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola), gépész-műszaki-tanár (1983 Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola), fizikaszakos-tanár (1990 Eötvös Loránd Tudomány Egyetem) Munkahelyek: Csepel Vas és Fémművek 1980–81 öntvénytisztító Fővárosi Faipari és Kiállítás Kivitelező Vállalat 1981–84 konjuktúra figyelő Fővárosi Szállítási Vállalat 1984-85 műszaki fejlesztési előadó (ezek sportállások voltak és…

Bővebben

Dani webfejlesztőként dolgozik a Turbine.AI startup cégnél. Napiszinten segít a biológusoknak, hogy felhasználóbarát módon el tudják végezni a kíséreleteket az informatikai rendszerünkben.

Bővebben

Gyermekvédelmi szakember, a kriminológia tanszék megbízott oktatója.

Bővebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens) adatlap  

Bővebben

Egyetemi diplomát az Ungvári Nemzeti Egyetem Szilárdtest-elektronikai tanszéken szerezett, mint fizikus, fizika tanár. Ezután az ELTE Anyagfizikai tanszékén kezdte el doktori tanulmányaimat, jelenleg doktorjelölti jogviszonyban van. Kutatási szakterülete a nagyentrópiás ötvözetek, melyeket főleg röntgen diffrakciós vonalprofil analízissel és elektronmikroszkópiával vizsgál. Emellett a Bay Zoltán kutatóintézet felületi technológiák kutatócsoportjának  a tagja.  

Bővebben

  Hegedűs Gábor  1979-ben született Szentesen. Az Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa. Tudományos érdeklődése a lakóparkok vizsgálatának, a településföldrajznak, a vándorlási folyamatoknak, a terület- és településfejlesztésnek és a választási földrajznak a témaköreire irányul. E témákban számos digitális térképet készített.

Bővebben