Hódiné Szél Margit az SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai docense.

Bővebben

Hódosy Annamária irodalomtudomány szakon végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék adjunktusa. Jelenleg a tömegfilmek ökokritikai és ökofeminista megközelítésével foglalkozik. Biomozi. Ökokritika és populáris film című könyve 2018-ban jelent meg.

Bővebben

Az SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense és az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a neurolingvisztika, a nyelv és az emlékezeti zavarok összefüggéseinek vizsgálata különböző kórképekben.

Bővebben

egyetemi tanársegéd

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadászati és Hadelmélet Tanszék Holecz József alezredes a Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövész-mérnök tanári, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem TTK informatika tanári, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem HHK MSc katonai vezetői szakán diplomázott. Több mint 20 éve hivatásos tiszt, tapasztalatait törzstiszti vonalon harcászati, szárazföldi komponens, valamint hadműveleti…

Bővebben

Az első matematikai múzeum alapítója és vezetője. 1992 óra, tanít az ELTE-n tanárképzésben. A jelenleg 125 éves Középiskolai Matematikai és Fizikai lapok (KÖMAL) első 100 évének informatikai feldolgozásával indította el, a matematika nemzeti „vagyon” közkincsé tételét.

Bővebben

Biztonságpolitikai Szakkollégium Holló-Szabó Benedek vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság- és védelempolitika II. évfolyamos hallgatója. 2017-ben azért jelentkeztem az egyetemre, mert érdekelt a történelem, a politika, a társadalomismeret. Az egyetemen elkezdtem kínai nyelvet tanulni és ennek folyományaként felerősödött az érdeklődésem a kínai ismeretek iránt. Előadásomat a Kínában élő kisebbségek helyzetére, törekvéseire fogom felépíteni.

Bővebben

Holló-Szabó Ferenc matematikatanár, az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum Matematikai Gyűjteményének alapítója és muzeológusa. Stand-up matematikus, aki mindenki számára élménnyé teszi a matematikát

Bővebben