Szereplő neve:  

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Gábor Erika, 2013-ban végzett biológus mesterszakon a Szegedi Tudományegyetemen, azóta a MTA-SZBK Genetikai Intézetének Immunológiai Témacsoportjában dolgozik doktorjelöltként. Kutatási témája a mézelő méhek természetes védekezési folyamatainak és immunrendszerének vizsgálata. Kísérletei során a mézelő méh vérsejtjeinek és sejt-közvetítette immunrendszerének molekuláris szintű jellemzésére alkalmas vizsgálati rendszert hozott létre.

Bővebben

Gábor Mihály Márk másodéves szociális munkás hallgató a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán. Emellett mentorként dolgozik a Motiváció Műhely nevű oktatási egyesületnél, mely céljául tűzte ki a hátránykompenzálást, iskolai integrációt és az érzékenyítést.

Bővebben

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszékének főiskolai docense, védőnő , szociológus-szociálpolitikus.

Bővebben
Gaizer Tünde

Gaizer Tünde vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD hallgatója. Tudományos érdeklődésem középpontjában a molekuláris biotechnológia és a rendszerbiológia állnak. Kutatásaim során élesztő törzseket versenyeztetek egymással, és keresem a kölcsönhatásokat közöttük, mind laboros, mind számítógépes ’kísérletekkel’. Ezzel a foglalkozással szeretnék játékos formában ízelítőt adni a biológia és a kutatás szépségeiből.

gyakorlati oktató

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszék Gajdács László hivatásos katona, főhadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszék gyakorlati oktatója. Főiskolai tanulmányait az Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosmérnöki szakán kezdte és szerzett villamosmérnöki (BsC) diplomát. Ezt követően az egyetemi tanulmányait szintén az Óbudai Egyetemen folytatta, ahol sikeresen elvégezte…

Bővebben

tudományos főmunkatárs Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Bővebben

gyakorlati oktató

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülésirányító és Repülő-Hajózó Tanszék Gajdos Máté hivatásos katona, főhadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülésirányító és Repülő-Hajózó Tanszék oktatója. Egyetemi tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai vezetői szakán- és a Milton Friedman Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán végezte. Fő kutatási területei közé tartozik a modern légiforgalmi szolgáltatás rendszerében…

Bővebben

Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék Prof. Dr. Gál István László ügyvéd, az NKE NBI Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanára. 2010 óta tanít nemzetbiztonsági szakági jogi ismereteket és más, alapozó jellegű jogi szaktantárgyakat az NKE-n és jogelőd egyetemén, a nemzetbiztonsági képzésben. Emellett tanszékvezető egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén. 2012-2014 között…

Bővebben

A SZIE egyetemi adjunktusa, szakterülete az ökológiai gazdálkodás, ezen belül kiemelten foglalkozik a környezet, természet és a mezőgazdasági termelés kapcsolatával. Egyetemi oktatómunkájában is nagy hangsúlyt helyez a környezet hosszútávú fenntarthatósága és a termelés harmonikus kapcsolatának kialakítására, az ember és társadalom szempontjainak figyelembevételével. A táplálékhálózatban kiemelt szerepet játszó kisemlősök vizsgálata évről évre kiemelt feladatai között szerepel.

Bővebben

Okleveles biológus, jelenleg az SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben tudományos segédmunkatárs. Egyetemi évei óta végez tudományos kutatómunkát, jelenlegi témája a transzplantált – embrionális motoneuronokat tartalmazó – idegszövet regenerációra gyakorolt pozitív hatásának vizsgálata gerincvelői sérülést követően patkány modellben.

Bővebben