koordinátor, Központi Adattár Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgató divad678@gmail.com

Bővebben

Tanulmányait az ELTÉ-n végezte, ahol 1999-ben latin, 2001-ben magyar, 2002-ben ógörög szakos diplomát szerzett. 2007-ben az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot az indo-iráni és görög nyelvészet tárgykörében. 2016-ban habilitált az ELTÉ-n. Jelenleg az ELTE BTK Indológia Tanszékének vezetője, ahol szanszkrit nyelvet, óind nyelvtörténetet és indoeurópai összehasonlító nyelvészetet oktat.  

Bővebben

A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 2007-ben. Az ezt követő években lehetőségem volt több különböző művészeti ággal megismerkedni. Igyekeztem mindig olyan irányokat keresni, ahol a művészetet közelebb hozhattam a hétköznapok embereihez. Ennek a folyamatnak fontos állomása volt, amikor 2017-ben megszereztem a vizuális és környezetkultúra – történelem szakos tanári diplomámat az ELTE SEK-en. A munkám során is…

Bővebben

  Diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán  szereztem. Első munkahelyem a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium volt, majd pályámat a soproni Széchenyi István Gimnáziumban folytattam, ahol jelenleg is tanítok. 2001 óta a vizsgáztatok a nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpont soproni nyelvvizsgabizottságában.  

Bővebben

Gyermekkorom óta érdekel az űrkutatás, űrhajózás világa. Emellett már 14 éve foglalkozom csillagászati bemutatók és előadások szervezésével, ismeretterjesztéssel. A Bakonyi Csillagászati Egyesület vezetőjeként eltökélt szándékom, hogy szervezetünk csillagászati rendezvényein nagy szerepet játsszon az interaktivitás. Alapító társainkkal így kezdtük el kiépíteni Veszprém megyében a meteorit-bemutatók, és egyéb időjárás, napszak független programok rendszerét.

Bővebben

Ivaskó Lívia elsősorban kognitív szemléletű kísérletes nyelvészettel foglalkozik, főként neurolingvisztikai és neuropragmatikai kérdésekre fókuszálva. Mind az emberi nyelvhasználat elsajátításának vizsgálatakor, mind pedig a szerzett zavarokból kialakuló nyelvi, nyelvhasználati deficitek megismerésekor törekszik a kapott eredmények terápiás vonatkozásainak megtalálására. A pragmatika elméleti kérdései szempontjából az ép és nem ép nyelvhasználatúak sikertelen kommunikációjának okai mellett a nyelvi jelek…

Bővebben