Szereplő neve:  

Gere Dóra 2016-ban végzett az ELTE vegyész szakán, majd diplomázása után az ELTE Kémiai Doktori Iskola hallgatója lett. Kutatását az Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztályán kezdte el. Témája gyógyvizek összetételének, fertőtleníthetőségének vizsgálata. Munkája nagy részében főként nagyműszeres, kromatográfiás mérések kivitelezésével és módszer-fejlesztéssel foglalkozik, emellett klasszikus analitikai méréseket is végez. Az ELTÉn óraadó, elsőéves vegyész hallgatóknak…

Bővebben

pszichológus, a BME Pszichológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója, az MTA TTK AKK NKFK tudományos segédmunkatársa. Kutatási területeim a nyelv prozódiai jellemzőinek idegi hátterének, valamint a hangsúlyfeldolgozás nyelvspecifikus aspeltusainak vizsgálata. Ezen kívül foglalkozom a végrehajtós funkciós működések egyéni különbségeinek vizsgálatával és ezek esetleges összefüggéseivel hallási események által kiváltott Eltérési Negativitás agyhullámmal.

Bővebben

egyetemi docens A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett matematikai közgazdaságtant, Párizsban szerzett PhD fokozatot pénzelméletből. Kutatási területe a heterodox pénzelmélet. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan Tanszékének vezetője, egyetemi docens, PADS Vezető Kutató.

Bővebben

Gócza Elen a budapesti József Attila Gimnázium elvégzését követően az ELTE TTK biológus szakán folytatta tanulmányait. Az egyetem elvégzését követően, 1989 és 1991 között az ELTE TTK Gödi Biológiai Állomásának Embriológiai Laboratóriumában dolgozott, ahol egér fejlődésbiológia vizsgálatokat végzett. 1993-ban doktori, majd 1996-ban PhD fokozatot szerzett. 2014-ben nyerte el az MTA doktora címet. 1996 óta a…

Bővebben