Jánosi Melinda geológus, a Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának főmuzeológusa. Fő kutatási területe a topografikus és környezeti ásványtan. Aktív résztvevője a Magyarhoni Földtani Társulat Év ásványa ismeretterjesztő programjának. Önéletrajz

Bővebben

Tanszéki mérnök / analitikus kutató

Bővebben

filozófus, művészettörténész, a BME FTT egyetemi tanársegéde. Kutatási területe a filozófia és építészet kapcsolata a két világháború közötti időszakban, illetve a szocialista realizmus építészetelmélete.

Bővebben

Jelle Zoon (ELTE) – holland nyelvtanár

Bővebben

Dr. Jenei Péter az ELTE egyetemi adjunktusa. 2005-ben érettségizett a tatai Eötvös József Gimnáziumban. Az ELTE Anyagfizikai Tanszéken 2010 óta végzi kutatásait. Kiemelt kutatási területe a porkohászati módszerekkel előállított finomszemcsés fémek mikroszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.  

Bővebben

Média és vizuális oktatási szakértő, Közép-európai egyetem, CEU. Jeremy a vizuális és média műveltség elsajátításában segíti a CEU különböző tanszékjeire járó diákjait azzal, hogy támogatást ad a legkorszerűbb technikák elsajátításában, illetve lehetőséget teremt arra, hogy a megszerzett tudást a való életben is kipróbálhassák, különböző gyakorlatok keretében.  Jeremy, mielőtt 2016 Februárjában a CEU-hoz csatlakozott, 15 éven…

Bővebben

Jezsó Bálint doktorandusz hallgatóként az ELTE Anatómia tanszékén, valamint az MTA Enzimológiai Intézetében dolgozik. Kutatási területe őssejtalapú betegségmodellek fejlesztése, és mikroszkópos jellemzése. A csont-porc festés iránt alapszakos hallgató korában kezdett érdeklődni, részben hobbiként, részben oktatási céllal készített ilyen preparátumokat.

Bővebben