Karácsonyi Melinda

Alapszakos diplomáját a BME Gépészmérnöki Karon szerezte gépészmérnök BSc szakon, anyagtechnológia szakirányon. Anyagtudományi ismereteit az ELTE Természettudományi Kar anyagtudomány mesterszakon bővítette. Kutatási területe: lézersugaras megmunkálások, elektrokémiai felületmódosítás, implantológia. A Bay Zoltán kutatóintézet lézertechnológiai osztályának csoportvezetője.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettan alapszakos hallgató kardos.viven@gmail.com

Bővebben

Károlyi Fanni 2017-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen okleveles környezetmérnökként. Előtte az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen Alkalmazott Környezetkutató diplomát szerzett. 2017 óta dolgozik az Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés osztályán, mint környezetegészségügyi-mérnök. Rutin ökotoxikológiai és víztoxikológiai vizsgálatokért felel, emellett részt vesz a rutin mikrobiológiai vizsgálatokban, vízbiztonsági tervek szakvéleményezésében is.

Bővebben

Kasek Roland MSc Pszichológus, kutatási területe az egyéni és szervezeti teljesítmény diagnosztikája és fejlesztése “Az első 10 munkával töltött évem alatt – közben gyakran elveszítve, majd a sporttal visszaszerezve a fókuszt – elértem azt az életszínvonalat, ahol már megengedhettem magamnak, hogy egyetemre járjak. Szervezetpszichológusként szereztem oklevelet, jelenleg doktori iskolát keresek, ahol folytathatom a saját kutatásom…

Bővebben

Az SZTE BTK Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék tanszék habilitált docense vagyok, kutatócsoport-vezető. Szakterületem a neolatin irodalom, szűkebb kutatási területem a Szapolyai-kor magyarországi irodalma, illetve a 16. századi magyar és közép-európai latin nyelvű történetírás.

Bővebben