Kiss-Szarvák Ildikó 2011-ben természetvédelmi mérnökként (BSc), majd 2013-ban ökotoxikológusként (MSc) végzett a gödöllői Szent István Egyetemen. 2014 óta dolgozik az Országos Közegészségügyi Intézetben, fő területe víztoxikológiai és ökotoxikológiai valamint a mikroszkópos biológiai vizsgálatok, kutatások. Mindemellett vízmintavételezést és szakértői tevékenységet is folytat vízkezelő fertőtlenítőszerek (biocidok) valamint vízellátó rendszerek ivóvízbiztonsági terveinek értékelésében, szakvéleményezésében.

Bővebben

Kissné Dr. Zsámboki Réka pedagógia szakos bölcsész és tanár, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar mb. tudományos és külügyi dékánhelyettese, a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docense. Az Óvodapedagógus BA szak gyakorlati képzésért felelős szakvezetője. A pedagógusképzésben oktatott tárgyai és főbb kutatási területei: Óvodapedagógia, Kisgyermekkori matematikai nevelés, Óvodai matematikai nevelés, Projektpedagógia, Pedagógiai innováció, Alternatív…

Bővebben
Kissné Fekete Éva

Egyetemi oktatóként 35 éve tanítja a középkor és kora újkor európai vallás- és kultúrtörténetét, 1983-tól az ELTE oktatójaként, 1992-től pedig a CEU Medieval Studies professzoraként. Kutatásai elsősorban a középkori kereszténység történeti antropológiával foglalkoznak (szentkultusz, népi vallás, látomások, boszorkányüldözés története). A vallásos hiedelmek, a kulturális konfliktusok társadalmi és regionális sajátosságai foglalkoztatják, Közép-Európa helyének történeti alakulása az…

Bővebben

Kmeczkó Sára harmadéves arab főszakos és iranisztika minoros hallgató vagyok az ELTE BTK-n. Érdeklődésem középpontjában az iszlám előtti arab történelem, a „tudatlanság kora” áll. Az elmúlt években Iránban  és Tunéziában tanultam ösztöndíjjal, előadásomban pedig a qayrawani ’Uqba ibn Nafi’ nagymecsetet fogom bemutatni, amely mecsetet a muszlim világ negyedik legszentebb helyének tartanak.

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar gépészmérnök szakos hallgatója vagyok. Egyetemi tanulmányaim mellett az Emerson Process Management Kft. gyakornokaként folyamatfejlesztéssel, robotikával, illetőleg Ipar 4.0 alapú eszközök integrációs lehetőségeinek és a polimer alapú additív gyártástechnológia alkalmazhatóságának kutatásával foglalkozom. Szabadidőmben jelenleg francia nyelvet tanulok, mindemellett úszok és kerékpározok hobbi szinten.

Bővebben

Knyihár Eszter jelenleg az ELTE Sinológia Doktori Iskola PhD hallgatója. Az ELTE Koreai szakán szerzett alapszakos diplomát (2013), majd tanulmányait Pekingben folytatta, ahol a Beijing Normal University Public Policy szakán mesterdiplomát szerzett (2016). Kutatási területe a Magyarországon élő kínai kisebbség migrációs és integrációs gyakorlatának vizsgálata. 2012 és 2014 között részt vett egy – az Európai…

Bővebben
Köbli Ádám