Szereplő neve:  

Tanszéki mérnök / analitikus kutató

Bővebben

filozófus, művészettörténész, a BME FTT egyetemi tanársegéde. Kutatási területe a filozófia és építészet kapcsolata a két világháború közötti időszakban, illetve a szocialista realizmus építészetelmélete.

Bővebben

Jelle Zoon (ELTE) – holland nyelvtanár

Bővebben

Dr. Jenei Péter az ELTE egyetemi adjunktusa. 2005-ben érettségizett a tatai Eötvös József Gimnáziumban. Az ELTE Anyagfizikai Tanszéken 2010 óta végzi kutatásait. Kiemelt kutatási területe a porkohászati módszerekkel előállított finomszemcsés fémek mikroszerkezetének és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.  

Bővebben

Média és vizuális oktatási szakértő, Közép-európai egyetem, CEU. Jeremy a vizuális és média műveltség elsajátításában segíti a CEU különböző tanszékjeire járó diákjait azzal, hogy támogatást ad a legkorszerűbb technikák elsajátításában, illetve lehetőséget teremt arra, hogy a megszerzett tudást a való életben is kipróbálhassák, különböző gyakorlatok keretében.  Jeremy, mielőtt 2016 Februárjában a CEU-hoz csatlakozott, 15 éven…

Bővebben