1993-ban születtem Szegeden, az összes iskolámat is itt végeztem. Gimnáziumba az akkor még Ságvári Endre nevével fémjelzett, ma már csak Gyakorlóként emlegetett iskolába jártam, matematika-fizika szakos osztályba. Ezután az egyetemre földrajz szakos hallgatóként kerültem, ahol az alap (BSc) diplomámat még geoinformatika, majd a mester (MSc) diplomámat már terület- és településfejlesztő szakirányon végeztem. Jelenleg doktorandusz…

Bővebben

egyetemi tanársegéd

Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Kriminálpszichológiai Tanszék A szerző 2000-től oktatója a korábbi Rendőrtiszti Főiskola, és a jelenlegi Nemzeti Közszolgálati Egyetem (RTK) Kriminálpszichológiai Tanszékének. Pszichológusi diplomáját 2000-ben és tanácsadó szakpszichológusi diplomáját 2004-ben szerezte meg az ELTE-n. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola hallgatója.  Érdeklődési területei között a bűnügyi profilelemzésnek jelentős helye van, jelenleg…

Bővebben

Kováts Éva vagyok. Vegyészként és kémia tanárként végeztem az ELTE-n, jelenleg tudományos főmunkatársként dolgozom az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetében. Kristályos fullerénszármazékok előállításával és vizsgálatával kezdtem a tudományos munkám, ma kémiai krissztallográfiával és röntgendiffrakcióval foglalkozom.

Bővebben

Tanszéki laboratóriumok technikusa a SZIE Kertészettudományi Karán.

Bővebben

Kövesdi Mónika művészettörténész, főmuzeológus, múzeumi főtanácsos Tatán született, az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett. 1988-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet és magyar szakán. Pályáját a Magyar Nemzeti Múzeumban kezdte, 1994-től pedig a tatai Kuny Domokos Múzeum munkatársa. Kutatási területe Tata művészettörténeti múltja, amelyet számos publikációban dolgozott fel és kiállításon, előadásban mutatott be. Szerzőtársa a Múltunk…

Bővebben

  Az MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma tanára

Bővebben

Régész és kerámiaspecialista vagyok, a Nemzeti Múzeum Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumát vezetem. A Szegedi Tudományegyetemen végeztem régész-történelem szakon, majd a University of Southampton-on szereztem doktori fokozatot. Gyerekkorom óta érdekel a régészet, és a régészeten belül olyan szakterületet akartam választani, amely legalább részben segít megérteni az egykor élt emberek gondolkodásmódját, ezért esett a választásom a kerámiák vizsgálatára.…

Bővebben

Krekic Szilvia 2017-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem fizikus mesterszakán. Jelenleg Ph.D. hallgató az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetében. Kutatási témája különböző fényérzékeny fehérjék spektroszkópiai vizsgálata, illetve ezek biofotonikai felhasználása.

Bővebben

  Kriska Olivér 1993-ban, Szerbiában született, gyerekkorát Magyarkanizsán töltötte. Felsőfokú tanulmányait az SZTE-n végezte, geográfus szakon. Jelenleg a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék doktorandusza, kutatási témája pedig a határmentiség, a mentális- és az államhatárok vizsgálata. Szabadidejében gyakran fényképez, igyekszik mind tartalmában, mind kompozíciójában az erős kontraszt megjelenítésére.

Bővebben