Kovács Terézia 1990 -ben született Szabadkán. Középiskolai tanulmányait a Törökkanizsai Gimnáziumban végezte el. Később jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatika karának ökológus képzésére. MSc dolgozatát, már a Növénybiológia Tanszéken készítette el a Glutamin szintetáz aktivitás változása mangán ionok hatására búza levélben címmel. A 2017-es évet elsőéves PhD hallgatóként kezdte meg Dr. Gombos Zoltán Növényi…

Bővebben

Kovács Viktória harmadéves PhD-hallgató az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet alprogram Számítógépes Nyelvészet orientációján. Kutatómunkájában a névmási anaforával foglalkozik, disszertációját A névmási anaforához tartozó antecedensek automatikus feloldási kísérletei a magyar nyelvben címmel írja. Második éve tartja a nyelvtechnológia szakos hallgatóknak a Nyelv és logika kurzust.

Bővebben

A gimnázium utolsó évében választottam a jog helyett a pedagóguspályát. Azóta tudom, ez volt életem egyik legjobb döntése. A választásomat erősen befolyásolta az általános iskolai napközis tanárnőm és a középiskolai magyartanárom példamutató egyénisége és munkája. A Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán végzett tanulmányaim (magyar-történelem szak) mellett, 19 évesen kezdtem tanítani. Szakmai életem első, meghatározó munkahelye…

Bővebben

  1993-ban születtem Szegeden, az összes iskolámat is itt végeztem. Gimnáziumba az akkor még Ságvári Endre nevével fémjelzett, ma már csak Gyakorlóként emlegetett iskolába jártam, matematika-fizika szakos osztályba. Ezután az egyetemre földrajz szakos hallgatóként kerültem, ahol az alap (BSc) diplomámat még geoinformatika, majd a mester (MSc) diplomámat már terület- és településfejlesztő szakirányon végeztem. Jelenleg doktorandusz…

Bővebben

egyetemi tanársegéd

Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Kriminálpszichológiai Tanszék A szerző 2000-től oktatója a korábbi Rendőrtiszti Főiskola, és a jelenlegi Nemzeti Közszolgálati Egyetem (RTK) Kriminálpszichológiai Tanszékének. Pszichológusi diplomáját 2000-ben és tanácsadó szakpszichológusi diplomáját 2004-ben szerezte meg az ELTE-n. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola hallgatója.  Érdeklődési területei között a bűnügyi profilelemzésnek jelentős helye van, jelenleg…

Bővebben

Kováts Éva vagyok. Vegyészként és kémia tanárként végeztem az ELTE-n, jelenleg tudományos főmunkatársként dolgozom az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetében. Kristályos fullerénszármazékok előállításával és vizsgálatával kezdtem a tudományos munkám, ma kémiai krissztallográfiával és röntgendiffrakcióval foglalkozom.

Bővebben