Az ELTE TÓK Matematika Tanszékén oktatok tanító szakos és óvodapedagógus szakos hallgatókat. A kisgyermekek matematikai képességeinek fejlesztéséhez használt hagyományos és digitális eszközökben rejlő lehetőségek vizsgálatával foglalkozom.

Bővebben

A BME GTK-n végzett alkalmazott közgazdaságtan alapszakon és közgazdasági elemző mesterszakon, majd itt kezdett oktatni. Minden állomáson elsősorban a mikroökonómiai szemléletű, azaz egyéni döntéseket vizsgáló kérdések, illetve a határterületek foglalkoztatták, így érdeklődése a kultúragazdaságtan és az oktatás mellett a viselkedési közgazdaságtan felé fordult.

Bővebben

Volt széchenyistaként Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomáztam magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanárként.  Pályámat a soproni József Attila Szakközépiskolában kezdtem, 2002 óta tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban. Közoktatási vezetőként a Budapesti Műszaki Egyetemen szakvizsgáztam. Mindkét tárgyamból emelt szintű érettségi elnök vagyok. A szakmai tudás mellett legfontosabbnak a következetességet, a…

Bővebben

2016 óta az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós osztályának, majd jogutód intézményének munkatársa. Napi feladatai közé tartozik a biocidok szakvéleményezése, valamint azok hatásossági vizsgálatainak értékelése.

Bővebben

  A Szegedi Tudomány Gazdaságtudományi Karának tanársegédje. Oktatási területét a statisztika jelenti, kutatásai szélesebb területet fednek le: a hálózatelemzés és a pénzügyi kultúra is megjelenik kutatási témái között a statisztika oktatási és módszertani kérdésein túl.

Bővebben

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyész- és Biomérnöki Karán, egészségvédelmi szakirányon szerezett biomérnök MSc diplomát. 2010 óta vesz részt az Országos Közegészségügyi Intézet munkájában.  2013-2016-ig az intézet egyik termelő egységének, a Táptalajkonyhának volt a vezetője, majd a Légúti vírus osztály csapatának tagja lett. Kölyök kora óta érdekli a mikrobiológia és a biotechnológia, különösen ezek…

Bővebben

Kutrovátz Kitti a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje és a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben zajló Versenyfutás az idővel c. projekt kutatója. Fő kutatási területe a családon belüli mechanizmusok társadalmi vizsgálata. Korábbi kutatásaiban a társadalmi nemekkel, a férfiak családban betöltött szerepével és a munka-magánélet egyensúlyával foglalkozott. Ösztöndíjasként Berlinben részt vett a Study on the…

Bővebben

Az előadó az ELTE Ókortudományi Intézet doktorjelölt hallgatója és az EC Byzantium Központ munkatársa. Kutatási területe a bizánci irodalom, a kodikológia (szűkebben a 14. századi bizánci kéziratok) és a bizánci szöveghagyományozódás.

Bővebben