Eddigi kutatásaim főleg az emberek és az állatok közötti kapcsolatra irányultak, ezen belül is a lovaskultúra jelenségeire. Előadásomban megnézzük, hogy a lovak milyen egyéb funkciókat töltöttek be az emberek életében, az elsődleges felhasználáson kívül (lovaglás, fogatolás). Filmek és képek segítségével megismerkedünk néhány nomád és katonai lovasjátékkal, amelyek egyre gyakrabban tűnnek fel magyarországi hagyományőrző rendezvényeken is.…

Bővebben

Laki Sándor az ELTE Informatikai Karának Bolyai ösztöndíjas adjunktusa. Kutatásai a telekommunikációs hálózatok területéhez kapcsolódik. Legújabban az 5G mobil hálózatok és az azon túli technológiák kutatásával foglalkozik: mélyen programozható hálózatok, szolgáltatás minőség problémái és telekommunikációs felhő szolgáltatások. Munkáját a terület vezető ipari partnereivel szoros együttműködésben végzi. Web: http://lakis.web.elte.hu

Bővebben

tudományos titkár, nemzetközi referens Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Bővebben

Hadtudományi Doktori Iskola 2017-től a NKE Hadtudományi Doktori Iskolájának levelező hallgatója vagyok. 2003-ban az ELTE-n szereztem első, geográfus mesterdiplomámat, később elvégeztem az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Közép-Európa elemző szakát is. Doktori témám Koszovó biztonságföldrajzi értékelése, témavezetőm Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes. Leginkább személyes érdeklődésem motivált abban, hogy doktori tanulmányokba kezdjek, témám kidolgozásához…

Bővebben

Szakedző vagyok, szabadidősportban dolgozom, felnőtt korúak, különösen 35 felettiek sportolása az érdeklődési területem. Fő irányok: egészségmegőrzés, sportnevelés, hogyan váljon rendszeres és hiányzó tevékenységgé a sportolás.

Bővebben
Lapis József

1981-ben született Sárospatakon, hosszabb debreceni tartózkodás után jelenleg is itt él. Kritikus, irodalomtörténész, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia szakkönyvtárosa, a Prae és az Alföld folyóiratok szerkesztője. Elsősorban modern és kortárs magyar irodalommal, gyerekirodalommal kapcsolatos tanulmányokat, recenziókat publikál. Könyvei: Az elmúlás poétikája (2014); Líra 2.0 – Közelítések a kortárs magyar költészethez (2014). 2015-ben Móricz Zsigmond irodalmi…

Lapis-Lovas Anett Csilla

1987-ben született Sátoraljaújhelyben. A Debreceni Egyetemen 2012-ben végzett magyar nyelv és irodalom szakon, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen hittanár-nevelő szakon. Jelenleg doktorandusz a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájában, kutatási témája: ifjúsági irodalom a középiskolai magyartanításban.