Eleinte egészségügyi pályára készültem, így középiskolai tanulmányaim után, egy évet töltöttem a Batthyány János Egészségügyi Szakiskola szakápolói képzésében. 1998-ban jelentkeztem a Debreceni Egyetem biológus-ökológus szakirányú képzésére. Az Embertani Tanszék rögtön magához vonzott és az egyetem első évétől kezdve e tudományág felé indultam el. Emberi maradványokkal ásatási technikusként találkoztam először az egyetem évei alatt, majd a…

Bővebben

Régész, történész, kulturális örökségi szakértő. Kutatási területe a középkori régészet, a kolostori kultúra és a tájrégészet. Több régészeti ásatást és terepmunkát irányított illetve azok társvezetője volt Franciaországban, Olaszországban és Kambodzsában. Évtizedek óta foglalkozik Visegrád és a Pilis középkori emlékeivel, az ott található építészeti és tájrégészeti emlékekkel.  A tatárjárás kutatásával foglalkozó új programban a régészeti vizsgálatokat…

Bővebben

Az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport munkatársa. A kutatócsoport legértékesebb hazai gyűjteményeink kódextöredékeiről 1983 óta sorozatban jelenteti meg katalógusköteteit, amelyeket nagy haszonnal forgatnak világszerte a középkor kutatói. Emellett a világhálón nemsokára hozzáférhetővé teszik az eddig feldolgozott töredékekről készült adatbázisukat is. Nagy hiányt tölt be új projektjük, amelynek célja a magyarországi egyházi gyűjteményekben található kódexállomány feldolgozása.…

Bővebben

2013-ban végeztem biológusként az Állatorvosi Egyetemen, majd a NAIK MBK-ban kezdtem meg PhD tanulmányimat. Érdeklődési területem a madár eredetű ősivarsejtek (primordial gem cell, PGC) vizsgálata alap és alkalmazott kutatási oldalról egyaránt. Laborunkban izoláljuk, tenyésztjük és jellemezzük ezeket a sejteket, majd recipiens embriókba történő injektálással ivarszervi kimérákat állíthatunk elő a segítségükkel. Ez a kísérleti rendszer alkalmas…

Bővebben

A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék habilitált docense vagyok, szakterületem a neolatin irodalom, különösen Petrarca életműve, továbbá a Mátyás-kori humanizmus (Bonfini), valamint a XVI. sz. második felének magyarországi hitvitázó irodalma.

Bővebben