Tudományos segédmunkatárs, fiatal kutató (MTA TK JTI) – adatlapja

Bővebben

Gyógypedagógus-szociológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója-kutatója, a doktori tanulmányait végzi az ELTE-n. Szabadidejében a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület (www.segitokutya.net) munkáját segíti: a hallássérült-segítőkutya program vezetője, az érzékenyítő tréningek koordinátora, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke. Pályaválasztását és szakmai érdeklődését személyes tapasztalatai motiválták: súlyos hallássérüléssel született, 2001-ben cochleáris implantátumot kapott, illetve egy hangjelző kutya…

Bővebben

a BME Kognitív Tudományi Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens, 2018 októberétől az MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport vezetője. Pszichológus és nyelvész, diplomáit az ELTE Pszichológia, Elméleti nyelvészet és Angol nyelv és irodalom szakjain szerezte. Kutatási területek: nyelvelsajátítás, nyelvfeldolgozás, a nyelvi, emlékezeti és tanulási folyamatok kapcsolatának vizsgálata, statisztikai tanulás, készségtanulás, a megismerőfunkciók fejlődési és szerzett zavarai, magyar nyelvi…

Bővebben
Lukács Bence

2018-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Molekuláris bionika mérnöki BSc képzésen szereztem diplomát. Jelenleg az Info-bionikai mérnöki MSc képzésen folytatom tanulmányaimat a Mikrofluidikai kutatócsoport csapatát erősítem, főleg az újfajta gyártás technológiák, illetve eszközök tervezésével, legyártásával és beüzemelésével foglalkozom. Szabadidőmben pedig érdekel minden, ami csak forrasztás, fúrás, faragás, szerelés, amikor csak lehet, egy újabb projektbe vetem…

doktorandusz

Rendészettudományi Doktori Iskola Lukács Dalma a Doktoranduszok Országos Szövetség Rendészettudományi osztály kommunikációs referense, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktorandusz Önkormányzat képviselője. Jelenleg harmadéves, ösztöndíjas PhD hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájában. A Pécsi Tudományegyetemen régészetet végzett alap, valamint mesterképzésen. Kutatási területe a rendészettudomány, régészet, ikonográfia. Doktori kutatásának témája a kulturális javak védelmének…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Kémia Intézet Analitikai Kémia Intézeti Tanszék lukacsd@almos.uni-pannon.hu

Bővebben
Lukács Nikoletta