Melisné Dr. Nagy Márta a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének oktatója, a Pedagógia és Pályatervezés Tanszék vezetője, egyetemi docense. Tudományos munkájának központi témaköre a neveléstudomány, amelyen belül kiemelten foglalkozik a kommunikáció, a neveléselmélet, a nevelésszociológia a felzárkóztatás pedagógiája és az andragógia kérdésköreivel.

Bővebben

Az SZTE BTK Régészeti Tanszék PhD-hallgatója.    

Bővebben

Menyhért Ádám vagyok, okleveles agrármérnök. Több éve foglalkozom ragadozó növények gondozásával, termesztésével és népszerűsítésével. Az elmúlt években két alkalommal volt már szerencsém előadást tartani a SZIE Botanikus Kertjében. 2012-ben, illetve idén 2018-ban jelentek meg könyveim Ragadozó Növények – hangtalan gyilkosok és Ragadozó Növények Bibliája címmel. A könyvekről és rólam is bővebb információt találsz a ragadozonovenyek.hu…

Bővebben

Régész és művészettörténész vagyok, és az emlékezetet kutatom: milyen formában és eszközökkel őrizték a középkori és újkori emberek és közösségek az elhunytak emlékét, mit tartottak fontosnak megőrizni belőlük, és hogyan szerették volna, ha rájuk magukra emlékeznek a kortársak és az utókor. Mindez azt is tükrözi, hol látták a földi élet értelmét, és milyen képük volt…

Bővebben

Nappal az OGYÉI Technológia-értékelő Főosztály megbízott vezetője és a Semmelweis Egyetem óraadó oktatója (epidemiológia és biostatisztika), éjszaka hobbikódoló. Éjjel-nappal pedig egy labrador gazdája.

Bővebben

Humusz Szövetség alelnök, oktatási programvezető

Bővebben

Mesterházy Helga tanulmányait 2013-ban a NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar óvodapedagógus képzésén kezdte, német szakirányon. Az alapdiploma megszerzése után egyszerre, 2016-ban a SoE BPK Emberi erőforrás tanácsadó MA képzésre jelentkezett, melyet ez évben sikeresen végezett el. 2018 szeptemberétől a SoE EMK Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolában folytatja tanulmányait. Kutatási témája Dr. Molnár…

Bővebben

Mészáros Attila 1992-ben született Szegeden, jelenleg szakmai szolgáltató a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézetében gépészmérnökként, méréstechnika és irányítástechnika területen végez oktatási feladatokat. Érdeklődési területe: alternatív energiatermelő rendszerek, pneumatikai hálózatok.

Bővebben