Szereplő neve:  

Benyó-Korcsmáros Réka az elmúlt egy évben tanszéki munkatársként, idén szeptembertől pedig PhD hallgatóként vesz részt az SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék munkájában. Elsősorban negyedidőszaki növényi makrofosszíliák vizsgálatával foglalkozik.

Bővebben

Habilitált egyetemi docens. Kutatási területei: egyes gyógynövény fajok hatóanyagainak, bioszintézisének molekuláris vizsgálata, gyógynövényfajok diverzitás vizsgálata molekuláris markerezési eljárásokkal.

Bővebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológiai Intézet Fejlődés – és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék   TUDOMÁNYOS FOKOZAT 2010 Ph.D. — Pszichológiai Tudományok, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem 1996    M.A. diploma, Department of Psychology, University of Nebraska, USA 1994   B.A. diploma, Főszak: pszichológia, Második szak: filozófia, University of Nebraska, USA   MUNKAHELYEK 2009-  Pázmány…

Bővebben

Bércesi Gábor 1987-ben született, a Szent István Egyetemen Mechatronikai mérnök BSc majd Okleveles gépészmérnök MSc oklevelet szerzett. Jelenleg a SZIE Gépészmérnöki Karán tanársegédként és a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben tudományos segédmunkatársként dolgozik. A kutatói munkába egyetemi évei korai szakaszában bekapcsolódott. Fő szakmai érdeklődési területei a méréstechnika, a mechanikai mennyiségek villamos mérése és az automatizálás kérdései.

Bővebben

Bereczki Zsolt 1980-ban született Karcagon. 2004-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem biológus és angol szakfordító szakán. 2009 óta a szegedi Embertani Tanszék tanársegédje, doktori dolgozatát 2013-ban védte meg. Fő kutatási területe a Dél-Alföld ásatási anyagában előforduló koponyamodifikációs szokások tanulmányozása. Adjunktusként rendszeresen tart órákat az SZTE biológia, környezettudomány, régészet és szakfordító szakos hallgatói számára.

Bővebben

Beregi Richárd okleveles mechatronikai mérnök. Végzettségét a budapesti műegyetem gépészmérnöki karán szerezte, ahol jelenleg doktori tanulmányait végzi. Az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumában található SmartFactory kiber-fizikai minta gyártórendszerrel foglalkozott az elmúlt öt év során, amely tevékenység összhangban van kitűzött kutatási területével, a kiber-fizikai gyártórendszerek ágens alapú irányítási lehetőségeiveé. A rendszer hardveres és szoftveres…

Bővebben

Berek Ágota az Ezerjófű egyesület elnöke, tanári, könyvtárosi végzettsége mellett, nagy gyakorlattal rendelkező képzett fitoterapeauta. Az általa vezetett Egyesület ismeretterjesztési céllal létrehozta és fenntartja a régió egyik legjelentősebb gyógynövény bemutató kertjét, melyben napi kapcsolata van több mint kétszáz gyógynövénnyel. Ezeken kívül folyamatosan keresi a környék vadon élő, gyűjthető gyógynövényeit

Bővebben

  A Szegedi Tudományegyetemen szereztem meg a magyar nyelv és irodalom szakos BA és MA diplomámat, jelenleg pedig a Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója vagyok. Doktori témám a szegedi boszorkányperek történeti szociolingvisztikai vizsgálata.

Bővebben