Migh Ede 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán végzett okleveles biológusként, majd ugyanitt tovább folytatta a doktori tanulmányait is. Diákkörös munkáját még 2008-ban kezdte el a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetében, ahol egy sejtvázszabályozó fehérje szerepét vizsgálta a szinaptikus fejlődés során, ami később a doktori dolgozatának a témája lett. A disszertációja befejezése után…

Bővebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) – adatlapja

Bővebben
Mikle Gábor

Tudományos segédmunkatárs, PTE TTK Kémiai Intézet Szervetlen Kémia Tanszék.

professor emerita

Bővebben

  Mikó Józsefné Jónás Edit 2004-től a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának munkatársa. Az állattenyésztésen belül oktatott tárgyai közé tartozik a Szarvasmarha tenyésztés és Lótenyésztés, az Állatvédelem és állatszállítás. Fakultatív tárgyként a szakdolgozat készítésben segítséget nyújtó Szakirodalom kutatás és a Mezőgazdasági kísérletek tervezése című tárgyakat oktatja. Az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet munkatársaként közreműködik a diplomadolgozatok és…

Bővebben