Szereplő neve:  

Az előadó 2013-ban a Szegedi Tudományegyetemen védte meg a kunok történetéről írott doktori disszertációját. Jelenleg az MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport tudományos munkatársa. Kutatási területe a középkori steppe története, illetve kapcsolata más civilizációkkal. Jelenleg a mongol birodalombeli 13-14. századi nyugati keresztény térítést kutatja.

Bővebben

Kovács Terézia 1990 -ben született Szabadkán. Középiskolai tanulmányait a Törökkanizsai Gimnáziumban végezte el. Később jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatika karának ökológus képzésére. MSc dolgozatát, már a Növénybiológia Tanszéken készítette el a Glutamin szintetáz aktivitás változása mangán ionok hatására búza levélben címmel. A 2017-es évet elsőéves PhD hallgatóként kezdte meg Dr. Gombos Zoltán Növényi…

Bővebben

Kovács Viktória harmadéves PhD-hallgató az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet alprogram Számítógépes Nyelvészet orientációján. Kutatómunkájában a névmási anaforával foglalkozik, disszertációját A névmási anaforához tartozó antecedensek automatikus feloldási kísérletei a magyar nyelvben címmel írja. Második éve tartja a nyelvtechnológia szakos hallgatóknak a Nyelv és logika kurzust.

Bővebben

A gimnázium utolsó évében választottam a jog helyett a pedagóguspályát. Azóta tudom, ez volt életem egyik legjobb döntése. A választásomat erősen befolyásolta az általános iskolai napközis tanárnőm és a középiskolai magyartanárom példamutató egyénisége és munkája. A Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán végzett tanulmányaim (magyar-történelem szak) mellett, 19 évesen kezdtem tanítani. Szakmai életem első, meghatározó munkahelye…

Bővebben