Szociálterapeuta, mediátor, önismereti- és személyiségfejlesztő tréner

Bővebben

Naárné dr. Tóth Zsuzsanna a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézetének egyetemi docense, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára. Kutató munkáját 2001-ben kezdte el a Közgazdaságtani Intézetben. PhD értekezését 2006-ban védte meg. A Szent István Egyetemen Mikroökonómia, Makroökonómia és Gazdaságtörténet tantárgyakat oktat.

Bővebben

Nacsa János az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium tudományos főmunkatársa. Okleveles villamosmérnök, aki a PhD fokozatát a BME Gépészmérnöki karán szerezte, és több mint 30 éve az MTA SZTAKI kutatója. Páyája során több hazai és nemzetközi kutatási projekt intézeten belüli projektvezetője. Főbb érdeklődési területe az intelligens, nyílt gépvezérlések, Ipar 4.0 robotika, alkalmazott mesterséges…

Bővebben

tanársegéd, ÓE-KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet

Bővebben

Informatikus, technikai munkatárs, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport és informatikus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Igazgatóság

Bővebben
Nádori Gergely

Középiskolai tanár.

  Nádudvari Gabriella  az SZTE Stíluskommunikátor szak programalapítója és mentora. Nagyon fontos számára a múlt értékeinek átörökítése és trendképessé alakítása.

Bővebben

Nagy Andrea mérnöktanár, biológus mérnök, tanszéki mérnökként dolgozik a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben. A mezőgazdasági mérnöktanár mesterképzésben Környezeti nevelés és módszertana, Korszerű tanulási stratégiákat oktat. Főbb kutatási területei: eTwinning a pedagógusképzésben, jó gyakorlatok a környezeti nevelésben, élő állatok érzékenyítő szerepe az oktatásban, zöld jeles napok, Komposztálás országos ünnepnapjának elterjesztése, környezeti nevelési kutatási anyagok készítése. 2009-ben…

Bővebben

Az ELTE Természettudományi Karán végzett biológusként 2014-ben, majd az Állatorvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, mint PhD hallgató. Az Országos Közegészségügyi Intézet Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumában 2014-óta dolgozik, fő érdeklődési területe a hazánkban endémiás zoonotikus eredetű, emberi megbetegedéseket okozó vírusfertőzések (pl. kullancsencephalitis-vírus, nyugat-nílusi vírus, Usutu vírus, lymphocytás choriomeningitis vírus – LCMV) diagnosztikus célú vizsgálata, a különböző…

Bővebben

  Nagy Anna az SZTE ÁJTK végzős Master in International Relations Hallgatója, a szegedi IDSA (International Diplomatic Student Association) egyik alapítója és elnöke, a 2016-ban és 2017-ben megrendezett SzeMUN (Szeged Model United Nations) egyik főszervezője. Számos ENSZ modellező konferencián vett részt, Magyarországon és külföldön, így abban nagy tapasztalattal rendelkezik.

Bővebben