Szereplő neve:  

Régész és kerámiaspecialista vagyok, a Nemzeti Múzeum Alkalmazott Természettudományi Laboratóriumát vezetem. A Szegedi Tudományegyetemen végeztem régész-történelem szakon, majd a University of Southampton-on szereztem doktori fokozatot. Gyerekkorom óta érdekel a régészet, és a régészeten belül olyan szakterületet akartam választani, amely legalább részben segít megérteni az egykor élt emberek gondolkodásmódját, ezért esett a választásom a kerámiák vizsgálatára.…

Bővebben

Krekic Szilvia 2017-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem fizikus mesterszakán. Jelenleg Ph.D. hallgató az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetében. Kutatási témája különböző fényérzékeny fehérjék spektroszkópiai vizsgálata, illetve ezek biofotonikai felhasználása.

Bővebben

  Kriska Olivér 1993-ban, Szerbiában született, gyerekkorát Magyarkanizsán töltötte. Felsőfokú tanulmányait az SZTE-n végezte, geográfus szakon. Jelenleg a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék doktorandusza, kutatási témája pedig a határmentiség, a mentális- és az államhatárok vizsgálata. Szabadidejében gyakran fényképez, igyekszik mind tartalmában, mind kompozíciójában az erős kontraszt megjelenítésére.

Bővebben

Kristóf-Varga Erika védőnő és ápoló BSc szakirányon végzett. Szakmáiban dolgozott, jelenleg több éve oktatásban dolgozik. Jelenleg Egészségfejlesztés és Egészségpedagógia kurzusokat oktat.

Bővebben

2016. óta az Atomenergetikai Múzeumban dolgozok múzeumpedagógusként. Munkám során a természettudományokkal, a természet működésével szeretném megismertetni a látogatókat. A tevékenységünkhöz kapcsolódóan elsősorban a fizikai témákat dolgozok fel, ahol lehet kísérletekkel szemléltetve a folyamatokat. Nagyon fontosnak tartom a természet megfigyelését, különösen a változások megfigyelését, összefüggések felfedezését, felfedeztetését.

Bővebben

Krupa Gábor 2015-ben végzett a Gábor Dénes Főiskolán mérnökinformatikusként nappali képzésen. Szakdolgozatában a 3D nyomtatás otthoni alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Modelljeit saját maga tervezi. Folyamatosan tart előadásokat és bemutatókat a 3D nyomtatás témakörében, angol nyelven is. Tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban a Multimédia az Oktatásban Szakosztálynak és a Gábor Dénes Tehetségpontban a 3D Grafika és…

Bővebben

A Finnugor Tanszék udmurt nyelvészettel foglalkozó PhD hallgatója-

Bővebben

Archívumkezelő, informatikai vezető, az MTA BTK Zenetudományi Intézet munkatársa. Szervezője professzionális kép- és hangstúdiók működésének, a digitális bölcsészet kísérleti irányzatainak fejlesztője. Néprajz-táncantropológia szakirányon végzett a SZTE Bölcsészettudományi Karán.   Takács Gergely: A SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola harmadéves hallgatója vagyok, kutatási területem a Kisalföld tánckultúrája, az átmenet rítusai. Tanulmányaimat a SZTE BTK néprajz-táncantropológia szakirányán végeztem. Gyakorló…

Bővebben