Nagy Zsolt
Nagy Zsolt

muzeológus Petőfi Irodalmi Múzeum, Kézirattár

Bővebben

A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék tanszékvezető docense vagyok, kutatásai területem a klasszikus római irodalom, kitekintések a neolatin költészetre, az utóbbi időszakban ókori és reneszánsz női irodalommal is foglalkozom.

Bővebben

1996-ban végeztem a Janus Pannonius Tudományegyetem matematika-kémia szakán, majd matematikából egyetemi kiegészítő diplomát szereztem a József Attila Tudományegyetemen, ahol a programozó matematikus szakot is elvégeztem. Tanári pályafutásomat Pécsen egy szakközépiskolában kezdtem, majd a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában folytattam. Családom Sopronba költözése után dolgoztam a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, és 2017. óta…

Bővebben

Renáta molekuláris bionikus mérnök BSc, majd info-bionikus mérnök MSc diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen 2015-ben és 2017-ben. Jelenleg a Bejczy Antal iRobottechnikai központban PhD hallgató, doktori témája a sebészrobotika algoritmikus támogatása gépi látással, valamint sebészeti készségek automatikus mérése.

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar egyetemi docense vagyok. Az ELTE TTK biológia-kémia, majd informatika tanár szakán szereztem diplomát, ezután a Pannon Egyetemen PhD fokozatot. Az egyetemen programozási paradigmák, vizuális és eseményvezérelt programozás, informatikai bevezető tantárgyakat tanítok. Nagyon érdekelnek az informatika alkalmazási lehetőségei a biológiában, különösen a hidrobiológiában. Évek óta foglalkozom a hallgatók tehetség-gondozásával,…

Bővebben

Dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus és vallástudós (ELTE) és Fináli Gábor, a Hunyadi téri Ohel Avraham zsinagóga rabbija, vallástudós a vallásközi párbeszéd kihívásairól beszél, különös tekintettel a zsidó–keresztény viszonyra, valamint a népvándorlás teremtette új helyzetekre Európában. A Vallásközi Párbeszéd Társasága vezetőiként majdnem két évtizede dolgoznak – elméletben és gyakorlatban – a vallások közötti megértésen,…

Bővebben
Naszlady Márton Bese

Felsőfokú tanulmányaim során molekuláris biológiát és mérnökinformatikát tanultam, mindemellett pedig nagyon régóta foglalkozom mechatronikai projektekkel, eszközök javításával, fejlesztésével, építésével. A PPKE Robotika laborjában 2016 óta dolgozom, fő kutatási témám a számítógépes látás és gépi tanulás eredményeinek robotikában való hasznosítása. Az innovatív kutatási tevékenység mellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tudományos ismereteket a bemutatók…

  Nemes-Takách László szakmai önéletrajza 1949-ben születtem Győrött.  Érettségi után, 1970-ben elvégeztem a Restaurátor Alaptanfolyamot, majd 1971-ben az OSzK. Kodex restauráló laboratóriumában tanultam. 1978-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán közgyűjteményi tárgyrestaurátor-művész diplomát szereztem. A Közlekedési Múzeumban 1969-től dolgoztam, 1979-től csoportvezető restaurátorként. 1981-től a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságánál főrestaurátori teendőket láttam el.  1982-től mint a Központi Múzeumi…

Bővebben