Szereplő neve:  

Tudományos segédmunkatárs, fiatal kutató (MTA TK JTI) – adatlapja

Bővebben

Gyógypedagógus-szociológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója-kutatója, a doktori tanulmányait végzi az ELTE-n. Szabadidejében a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület (www.segitokutya.net) munkáját segíti: a hallássérült-segítőkutya program vezetője, az érzékenyítő tréningek koordinátora, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke. Pályaválasztását és szakmai érdeklődését személyes tapasztalatai motiválták: súlyos hallássérüléssel született, 2001-ben cochleáris implantátumot kapott, illetve egy hangjelző kutya…

Bővebben

A SZIE Tessedik Campus informatikusa

Bővebben

a BME Kognitív Tudományi Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens, 2018 októberétől az MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport vezetője. Pszichológus és nyelvész, diplomáit az ELTE Pszichológia, Elméleti nyelvészet és Angol nyelv és irodalom szakjain szerezte. Kutatási területek: nyelvelsajátítás, nyelvfeldolgozás, a nyelvi, emlékezeti és tanulási folyamatok kapcsolatának vizsgálata, statisztikai tanulás, készségtanulás, a megismerőfunkciók fejlődési és szerzett zavarai, magyar nyelvi…

Bővebben
Lukács Bence

2018-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Molekuláris bionika mérnöki BSc képzésen szereztem diplomát. Jelenleg az Info-bionikai mérnöki MSc képzésen folytatom tanulmányaimat a Mikrofluidikai kutatócsoport csapatát erősítem, főleg az újfajta gyártás technológiák, illetve eszközök tervezésével, legyártásával és beüzemelésével foglalkozom. Szabadidőmben pedig érdekel minden, ami csak forrasztás, fúrás, faragás, szerelés, amikor csak lehet, egy újabb projektbe vetem…

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Kémia Intézet Analitikai Kémia Intézeti Tanszék lukacsd@almos.uni-pannon.hu

Bővebben