Papp Melinda a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Doktori Iskolájában végzi doktori tanulmányait. Kutatásainak fókuszában a verbális történetmondás osztenzív stimulusainak vizsgálata áll. Eredményeiről számos hazai és 3 nemzetközi konferencián számolt be, posztgraduális tanulmányai során több kutatási projektben is részt vett, a Szegedi Tudományegyetem Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoportjának a tagja. A PhD-képzés mellett Boldizsár Ildikó…

Bővebben

egyetemi tanársegéd

Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

Bővebben

muzeológus, főosztályvezető Petőfi Irodalmi Múzeum, Múzeumi Dokumentációs Adattár

Bővebben

Pásztor Enikő pedagógiatanár, nemzetközi marketing szakközgazdász, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területe az óvodáskori idegennyelv-elsajátítás és a német nemzetiségi óvodaügy története. PhD disszertációjának címe: A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a soproni és…

Bővebben

Pásztor Gabriella kísérleti részecskefizikus, az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport vezetője. Csoportjával a “Nobel-díjas” Higgs-bozont felfedező CMS kísérletben dolgozik a CERN Nagy Hadronütköztetőjének (LHC) adatait vizsgálva. Célja a részecskefizika Standard Modellje által nyitva hagyott kérdések, például a sötét anyag rejtélyének megválaszolása. Az LHC rekord energiájú ütközéseiben új exotikus részecskék, jelenségek után kutat.

Bővebben
Pásztor Judit

Középiskolai tanár.

Tanszéki mérnök, 1996 óta oktatok a Szent István (illetve a jogelőd Gödöllői Agrártudományi) Egyetemen, ezalatt számos alapozó és szakmai informatikai tárgy előadásában és gyakorlattartásában vettem részt. 2016-ban felkérést kaptam a Szent István Egyetemhez csatlakozó Kertészeti Karon folyó Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök képzésben részt vevők számára az E-szakigazgatás c. tárgy oktatására is.

Bővebben