Pszichológus, az ELTE Etológia Tanszék munkatársa. Kutatásai fókuszában az áll, hogy hogyan hatnak a mobileszközök és a digitális világ a felnőttekre és a gyerekekre, valamint, hogy hogyan lehet jól használni ezeket az eszközöket, pl. készségek és emberi kapcsolatok fejlesztésére, vagy éppen bizonyos fejlődési zavarok diagnosztizálására.

Bővebben

1992-ben végeztem a Veszprémi Egyetem vegyipari műszer és méréstechnika szakán. 24 éve dolgozom a Magyar Közútnál a Veszprémi minőségvizsgálati laboratóriumban, melynek 7 éve a vezetője vagyok. 2007-ben A BME Építőmérnöki Karán  egyetemi szakmérnöki diplomát szereztem. A veszprémi laboratóriumban eltöltött évek nagy részében bitumen reológiával foglalkoztam, ami a kutatók éjszakája programban elsősorban bemutatásra kerül.

Bővebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológua szakán végeztem 2008-ban. 2009 óta dolgozom az ionizáló sugárzás immunrendszerre gyakorolt hatásának megismerésén. Az utóbbi években az extracelluláris vezikulák szerepével foglalkoztam az ún. szomszédsági hatás közvetítésében. 2018-ban szereztem meg doktori fokozatomat a Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskolájának Onkológia programjában.

Bővebben

Péter Balázs az ELTE szociológia alapképzése után az ELTE egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterszakán folytatta tanulmányait, szakmai gyakorlatát az Országos Egészségpénztárban töltötte, majd az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa lett. Munkája során környezet-epidemiológiai kérdésekkel foglalkozik, egészséghatás-becslést végez, többek között vizsgálja a városi környezetben végzett fizikai tevékenység, ezen belül az aktív közlekedés, illetve a sportcélú testmozgás hatásainak…

Bővebben

  Péter Nóra a Hungarológia program oktatója, számos tanköny, tananyag kidolgozója. Hosszú évek óta tanítanak magyar mint idegen nyelvet kezdőtől a haladó szintig.

Bővebben

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Péterffy-Cserháti Katalin vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár alkalmazottja, az Eszterházy Károly Egyetem doktorandusza. Korábbi tanulmányaimat az is egri Eszterházy Károly Egyetemen, illetve a Regensburgi Egyetemen folytattam. Kutatási témám a vasúttörténet, ezen belül is a MÁV társadalomtörténeti szegmense a dualizmus korszakában. Készülődő disszertációm témája: A MÁV…

Bővebben
Péterfi Judit

Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola.