Péterfi Judit

Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola.

Petneházi Gábor 1979-ben született Békéscsabán. A szegedi bölcsészkaron történelem-latin-ógörög szakokon szerzett MA diplomát és 2013-ban ugyanitt védte meg PhD értekezését neolatin irodalom tárgykörben. Kutatási területe a 16. századi eszmetörténet és humanista történetírás. Önálló projektje mellett (História, politika és mentalitás Magyarországon a 16. században. Forgách Ferenc és a Commentarii, NKFIH PD 125180), a K 119237 számú…

Bővebben

Petneki Áron művelődéstörténész Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a krakkói Jagelló Egyetemen, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában végezte. Dolgozott az MTA Történettudományi Intézetében, majd egy irodalmi és történeti forráskiadásokkal foglalkozó kutatási főirány munkatársa volt. 1984-től a pécsi, 1994-től pedig tanszékvezetőként a miskolci egyetemen tanított. 2007 és 2011 között a varsói egyetem professzora volt;…

Bővebben

egyetemi adjunktus

Bővebben

Régészet-történelem szakos tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem: BA diplomámat középkor – klasszika archaeológia, majd a mesterszakos diplomámat régészeti módszertan (archaeometria) és középkor szakokból szereztem meg. Az országban és a határokon túl is több régészeti projektben vettem részt, jelenleg pálos kolostorok kutatásával, tájrégészeti felmérésekkel és a regéci vár ásatásával foglalkozom a bokros múzeumi, muzeológiai teendőim…

Bővebben

Több, mint 10 éves kétnyelvű nevelés tapasztalattal vezetem a Rhyme Time és a Jump&Fun angol nyelvátadás országos hálózatát. Korai nyelvátadás szakértőként a játékos angol zebebölcsi foglalkozáson keresztül mutatom be az általam kidolgozott “Rhyme Time” módszert.

Bővebben

Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy biológus diplomám megszerzése után az ELTE Etológia Tanszékén folytathattam doktori tanulmányaimat. Doktori disszertációm témája a kutyák szociális tanulása. Mindig is lenyűgözött, hogy a kutyák viselkedését kutatva valójában mennyi mindent megtudhatunk mi magunkról, az emberekről is. Az ELTE Etológia Tanszéken végzett kutatásoknak köszönhetően mára már létrejöhetett egy a gyakorlati kutyakiképzésben…

Bővebben

a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék egyetemi tanársegédei. Kutatási területe a tudományos blogok és a modern tudománykommunikációs formák vizsgálata.

Bővebben