1992-ben végeztem a Veszprémi Egyetem vegyipari műszer és méréstechnika szakán. 24 éve dolgozom a Magyar Közútnál a Veszprémi minőségvizsgálati laboratóriumban, melynek 7 éve a vezetője vagyok. 2007-ben A BME Építőmérnöki Karán  egyetemi szakmérnöki diplomát szereztem. A veszprémi laboratóriumban eltöltött évek nagy részében bitumen reológiával foglalkoztam, ami a kutatók éjszakája programban elsősorban bemutatásra kerül.

Bővebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológua szakán végeztem 2008-ban. 2009 óta dolgozom az ionizáló sugárzás immunrendszerre gyakorolt hatásának megismerésén. Az utóbbi években az extracelluláris vezikulák szerepével foglalkoztam az ún. szomszédsági hatás közvetítésében. 2018-ban szereztem meg doktori fokozatomat a Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori Iskolájának Onkológia programjában.

Bővebben

Péter Balázs az ELTE szociológia alapképzése után az ELTE egészségpolitika tervezés és finanszírozás mesterszakán folytatta tanulmányait, szakmai gyakorlatát az Országos Egészségpénztárban töltötte, majd az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa lett. Munkája során környezet-epidemiológiai kérdésekkel foglalkozik, egészséghatás-becslést végez, többek között vizsgálja a városi környezetben végzett fizikai tevékenység, ezen belül az aktív közlekedés, illetve a sportcélú testmozgás hatásainak…

Bővebben

  Péter Nóra a Hungarológia program oktatója, számos tanköny, tananyag kidolgozója. Hosszú évek óta tanítanak magyar mint idegen nyelvet kezdőtől a haladó szintig.

Bővebben

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Péterffy-Cserháti Katalin vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár alkalmazottja, az Eszterházy Károly Egyetem doktorandusza. Korábbi tanulmányaimat az is egri Eszterházy Károly Egyetemen, illetve a Regensburgi Egyetemen folytattam. Kutatási témám a vasúttörténet, ezen belül is a MÁV társadalomtörténeti szegmense a dualizmus korszakában. Készülődő disszertációm témája: A MÁV…

Bővebben
Péterfi Judit

Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola.

Petneházi Gábor 1979-ben született Békéscsabán. A szegedi bölcsészkaron történelem-latin-ógörög szakokon szerzett MA diplomát és 2013-ban ugyanitt védte meg PhD értekezését neolatin irodalom tárgykörben. Kutatási területe a 16. századi eszmetörténet és humanista történetírás. Önálló projektje mellett (História, politika és mentalitás Magyarországon a 16. században. Forgách Ferenc és a Commentarii, NKFIH PD 125180), a K 119237 számú…

Bővebben

Petneki Áron művelődéstörténész Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a krakkói Jagelló Egyetemen, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában végezte. Dolgozott az MTA Történettudományi Intézetében, majd egy irodalmi és történeti forráskiadásokkal foglalkozó kutatási főirány munkatársa volt. 1984-től a pécsi, 1994-től pedig tanszékvezetőként a miskolci egyetemen tanított. 2007 és 2011 között a varsói egyetem professzora volt;…

Bővebben

egyetemi adjunktus

Bővebben

Régészet-történelem szakos tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem: BA diplomámat középkor – klasszika archaeológia, majd a mesterszakos diplomámat régészeti módszertan (archaeometria) és középkor szakokból szereztem meg. Az országban és a határokon túl is több régészeti projektben vettem részt, jelenleg pálos kolostorok kutatásával, tájrégészeti felmérésekkel és a regéci vár ásatásával foglalkozom a bokros múzeumi, muzeológiai teendőim…

Bővebben

Több, mint 10 éves kétnyelvű nevelés tapasztalattal vezetem a Rhyme Time és a Jump&Fun angol nyelvátadás országos hálózatát. Korai nyelvátadás szakértőként a játékos angol zebebölcsi foglalkozáson keresztül mutatom be az általam kidolgozott “Rhyme Time” módszert.

Bővebben