Prof. Dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora, intézetigazgató egyetemi tanár

Bővebben

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója. Habilitált egyetemi docens. 2005 óta foglalkozik a pszichiátriai betegségek genetikájával.

Bővebben

Rendészettudományi Kar Büntetésvégrehajtási Tanszék Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, egyetemi tanár az iskolapadból került a „börtönbe”. Szakmai pályafutását nevelőként kezdte a Budapesti Fegyház és Börtönben, majd egy év múlva a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán kutatóként folytatta szakmai pályafutását. Elsősorban nevelési programok kidolgozása, bevezetése, valamint a meglévő programok támogató ellenőrzése tartozott a tevékenységi körébe. A Rendőrtiszti…

Bővebben

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Semmelweis Egyetem  

Bővebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlói Gimnáziumában érettségiztem 1976-ban. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szereztem diplomát 1982-ben, majd 1986-ban szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgáztam. Ezt követően 5 éven keresztül a Heidelbergi Egyetem Női Klinikáján dolgoztam ösztöndíjasként ahol a nőgyógyászati endokrinológia és a szervezeten kívüli megtermékenyítés területén végeztem kutató- és klinikai munkámat. Hazatérésem után, 1992-ben az Egyetem I.…

Bővebben

intézetigazgató egyetemi tanár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Elektronikai Hadviselés Tanszék Kutatási területe az elektronikai hadviselés korszerű eszközrendszere, a katonai robotika és különösen kedveli a haditechnika történeti emléke­ket. Így került kapcsolatba az egyetem akkor MSc hallgatójával, Lengyel Józseffel, aki megszállott gyűjtőként egy eredeti Enigma készüléket birtokol és ilyen jeles alkalmakkor szívesen mutatja be féltve őrzött kincsét az…

Bővebben

klinika igazgató - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika

“A fog- és ínybetegségek kialakulása megelőzhető, rendszeres, félévenkénti fogászati kontrollal és a helyes fogmosási technika elsajátításával. Azért, hogy minél többen jussanak hiteles információkhoz, a Parodontológiai Klinika 2018 őszén ingyenes, prevenciós előadássorozatot tart, amelyre bárki regisztrálhat.”

Bővebben

geofizikus, egyetemi tanár Tudományos fokozatok: Az ELTE Természettudományi doktora, a BME habilitált doktora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Végzettség: Geofizikus Kutatási terület,publikációk: MTMT publikçiós adattár A Föld nehézségi erõtere és alakja (Fizikai geodézia) A Föld forgása Matematikai Földtudományok Vetületi transzformációk Mérnökszeizmológia Egyetemi munkaterület, oktatott tantárgyak: Geofizika Geofizikai alapismeretek (BSc) Geofizika (MSc) Fizikai geodézia Gravimetria Mérnökszeizmológia…

Bővebben

Dr.Nagy Károly egyetemi tanár az orvosi mikrobiológia professzora és az orvosi mikrobiológia szakorvosa a Semmelweis Egyetem (SE) Orvosi Mikrobiológiai Intézetében. 1975-ben az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportban kezdte kutató munkáját.1993-tól az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet AIDS kutatásért felelős tudományos igazgató-helyettese. 2004-2014 között az SE Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója. Az Egyetem Pathológiai Doktori Iskola Mikrobiológia alprogram vezetője. Több hazai…

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetében mérnöktanár vagyok. Főbb szakterületeim a szöveg- és képfeldolgozás, valamint a tipográfia és a műszaki szerkesztés. Nagyon szeretem a különleges régi könyveket, melyek a „gutenbergi” technológiával készültek és maradtak fenn nekünk, a „digitális kor” embereinek. Szabadidőm nagy részében az embereknek segítek önkéntes munkásként.

Bővebben

Pukánszky Judit (SZTE ETSZK) tanácsadó szakpszichológus, család és párkapcsolat specializációt végzett. Kutatási területe a szociokulturális tényezők (szülői hatások, kortárshatások, média) kapcsolata a testi elégedetlenséggel.

Bővebben