Prazsák István MSc egyetemi tanársegéd az SZTE ÁOK Orvosi Biológia Intézetben. 1981-ben született Szegeden, Paloznakon nőtt fel, majd a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett. 1999-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-környezettan szakára, 2005-ben szerezte meg diplomáját. Utána sikeres felvételt nyert a Természettudományi Kar Biológus Doktori iskolájába. PhD munkáját a Genetika és Molekuláris Biológia Tanszéken…

Bővebben

Priskin Gyula a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékén dolgozik tanársegédként. Fő kutatási területe az ókori egyiptomi asztrális mítoszok, és azon belül is a hold szerepe az egyiptomi gondolkodásban. Kutatási eredményeit számos hazai és nemzetközi konferencián ismertette, és rendszeresen jelennek meg publikációi nemzetközi tudományos folyóiratokban, illetve konferenciakötetekben. Szintén részt vesz a magyar ásatásokban a thébai…

Bővebben

Prof. Dr. Boldogkői Zsolt az Orvosi Biológia Intézet tanszékvezető egyetemi tanára. Biológus diplomáját a Debreceni Egyetemen 1986-ban, molekuláris biológia szakirányú PhD disszertációját 1999-ben védte meg a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, miközben közgazdász végzettséget is szerzett ugyanitt. Az Aujeszky-féle vírus biológiai eszközként való felhasználásában elért tudományos kutatásaiért 2008-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. A molekuláris virológia…

Bővebben

  Prof. Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár, az általa alapított Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási területei a kognitív fejlődés, az ismeretek közvetítésének és a képességek fejlesztésének integrálása, a tudás szerveződése, pedagógiai értékelés és technológia alapú tesztelés. Honlap: http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo/indexh.htm

Bővebben

Dr. Cserháti Endre ny. egyetemi tanár, 1956 óta és jelenleg is a Klinikán dolgozik. A klinika történetére vonatkozóan számos közleménye van. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, volt rektorral két könyvben is részt vett a Klinika múltjának bemutatásában.

Bővebben

A szabadkai Magyar tannyelvű Tanítóképző Kar professzora, ahol az antropológiai kutatások mellett a környék állat és növényvilágának felmérésével is foglalkozik.

Bővebben

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai tanulmányok Tanszék Prof. Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár nemzetközileg ismert és elismert szakértője a világháborúkat lezáró fegyverszüneteknek és békerendezéseknek. A legjobb magyar és francia (Sorbonne, Sciences Po, Ecole Normale Sup) egyetemeken magyar diplomáciatörténetet és nemzetközi kapcsolatok történetét oktatta, az Egyesült Államokban Fulbright (George Washington University) és Campbell (Stanford University,…

Bővebben

Több mint 39 éve oktató és kutató vagyok. Az RKK – KMI Intézetben dolgozom. A Garyounis Egyetem Természettudományi Karán (Benghazi, Líbia) szereztem kémia-növénytan BSc Diplomát, biológus oklevelet, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szereztem egyetemi doktori oklevelet (agrártudomány) és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, egyetemi doktori oklevelet (természettudomány). A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságnál szereztem meg a…

Bővebben