Radnóti Sándor (1946), Széchenyi-díjas művészetfilozófus, kritikus, az ELTE Esztétika Tanszékének egyetemi tanára (1989-2016), a Holmi című folyóirat szerkesztője (1989-2014). Utolsó teoretikus könyve egy Winckelmann-monográfia (Jöjj és láss!, 2010), kritikai kötete az Egy és a Sok (2010). Megjelenés előtt áll ez évben újabb kritikai kötete (A süketnéma Isten és más bírálatok). Egy tájfilozófiai könyvön dolgozik.

Bővebben

Rágyanszki György az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék tanársegédje. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett Szlovák nyelv és irodalom és Közép-Európa tanulmányok mesterszakokon. A Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv nyelvtudomány doktori program doktorjelöltje. Kutatási területe a szlovák és a szlovén irodalmi nyelv fejlődése a magyarországi szlovák és a muravidéki szlovén evangélikusok kontextusában

Bővebben

Rák Renáta, 2002-ben végzett a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában okleveles agrármérnök szakon, majd mérnöktanár képesítést szerzett. Egyetemi tanulmányai alatt részt vett a Víz- és Környezetgazdálkodás Tanszék térinformatikai projektjébe. 2015-től dolgozik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági és Gépesítési Intézetében. Részt vesz a mezőgazdasági eredetű kisméretű részecske kibocsátások csökkentési lehetőségeinek vizsgálatában, az Intézet 50 évre…

Bővebben

Rakonczai János több könyvet készített a globális környezeti problémákról, melyek néhány érdekes tapasztalata a bemutatandó előadáshoz kapcsolódik.

Bővebben

Szeretem szemlélni, kutatni, megérteni a világ részeit, majd hasonlókat alkotni. Azt hiszem a LEGO-val indult minden… A programozás az egyik kedvenc alkotási formám, majdnem minden más, ami érdekel levezethető a programozásra. Egyszóval talán felfedezőnek hívnám magam, akit a kíváncsiság motivál a tanulásra és alkotásra. Jelenleg másodéves az Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Karon és…

Bővebben

A kémiához fűződő viszonyát a függőség jellemzi, így nagyon érdekes, akár otthon elvégezhető kísérletek bemutatásával igyekszik megszerettetni a látogatókkal a kémia világát!

Bővebben

Szöveg- és kézirat-transzmisszióval foglalkozom, ami azt jelenti, hogy középkori írott forrásokban—többek között térképeken—kutatom, hogy különböző “tudáselemek” és információk milyen utakon mozogtak a középkori írásbeliségben, országokon, nyelveken és műfajokon át. Nemcsak maga a tartalom és a nyelvezet foglalkoztat, hanem az ilyen folyamatokban résztvevő “társadalmi cselekvők” is: azaz kik és hogyan továbbítottak és alakítottak, majd hallgattak el…

Bővebben