vegyésztechnikus a Petrik Lajos Két Tannyelvű Vegyipari Szakközépiskolában végzett két tannyelvű vegyész osztályt, és ezután ugyanebben az iskolában vegyésztechnikusi képzést teljesített 2012-ben. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem biológus hallgatója. Már 6 éve az Országos Közegészségügyi  Intézet Táptalajkészítő Egységének munkatársa, a táptalajok készítésével és kiszerelésével foglalkozik az osztály steril laboratóriumában.

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán dolgozom adjunktusként,  a Mérnöki Intézetének vagyok az igazgató-helyettese. 2003-ban okleveles mérnökinformatikusként végeztem a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, majd az Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszéken logisztikai informatikai projektben dolgoztam automatizált, gépesített parkolóházak irányításának témájában. Itt szereztem PhD fokozatot. Oktatási és kutatási területem a vállalati információs rendszerek és az intelligens logisztikai…

Bővebben

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola angol szakának elvégzése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem diplomát angol nyelv és irodalom szakon. A Széchenyi István Gimnáziumban 2013. szeptembere óta tanítok.

Bővebben

17 éves vagyok, a Soproni Széchenyi István Gimnázium 12.B osztályába járok. Kedvenc tantárgyaim a német nyelv és a történelem, szabadidőmben szeretek zenét hallgatni és sorozatokat nézni, kedvencem a Trónok Harca c. sorozat. A későbbiekben tanulmányaimat vagy Bécsben, vagy Budapesten szeretném folytatni, főként a jog és a marketing irányában szeretnék orientálódni.

Bővebben

Radnai Dániel Szabolcs vagyok, a PTE BTK magyar – mozgóképkultúra és médiaismeret tanár (MA) szakos, végzős hallgatója, a Kerényi Károly Szakkollégium tagja. Kutatási területem a 19. század második felének magyar irodalma, szűkebben az irodalom és regionalitás kapcsolata, valamint a Balaton irodalmi reprezentációja.

Bővebben

Radnóti Sándor (1946), Széchenyi-díjas művészetfilozófus, kritikus, az ELTE Esztétika Tanszékének egyetemi tanára (1989-2016), a Holmi című folyóirat szerkesztője (1989-2014). Utolsó teoretikus könyve egy Winckelmann-monográfia (Jöjj és láss!, 2010), kritikai kötete az Egy és a Sok (2010). Megjelenés előtt áll ez évben újabb kritikai kötete (A süketnéma Isten és más bírálatok). Egy tájfilozófiai könyvön dolgozik.

Bővebben

Rágyanszki György az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék tanársegédje. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett Szlovák nyelv és irodalom és Közép-Európa tanulmányok mesterszakokon. A Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv nyelvtudomány doktori program doktorjelöltje. Kutatási területe a szlovák és a szlovén irodalmi nyelv fejlődése a magyarországi szlovák és a muravidéki szlovén evangélikusok kontextusában

Bővebben

Rák Renáta, 2002-ben végzett a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában okleveles agrármérnök szakon, majd mérnöktanár képesítést szerzett. Egyetemi tanulmányai alatt részt vett a Víz- és Környezetgazdálkodás Tanszék térinformatikai projektjébe. 2015-től dolgozik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági és Gépesítési Intézetében. Részt vesz a mezőgazdasági eredetű kisméretű részecske kibocsátások csökkentési lehetőségeinek vizsgálatában, az Intézet 50 évre…

Bővebben

Rakonczai János több könyvet készített a globális környezeti problémákról, melyek néhány érdekes tapasztalata a bemutatandó előadáshoz kapcsolódik.

Bővebben