Szereplő neve:  

Dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus és vallástudós (ELTE) és Fináli Gábor, a Hunyadi téri Ohel Avraham zsinagóga rabbija, vallástudós a vallásközi párbeszéd kihívásairól beszél, különös tekintettel a zsidó–keresztény viszonyra, valamint a népvándorlás teremtette új helyzetekre Európában. A Vallásközi Párbeszéd Társasága vezetőiként majdnem két évtizede dolgoznak – elméletben és gyakorlatban – a vallások közötti megértésen,…

Bővebben
Naszlady Márton Bese

Felsőfokú tanulmányaim során molekuláris biológiát és mérnökinformatikát tanultam, mindemellett pedig nagyon régóta foglalkozom mechatronikai projektekkel, eszközök javításával, fejlesztésével, építésével. A PPKE Robotika laborjában 2016 óta dolgozom, fő kutatási témám a számítógépes látás és gépi tanulás eredményeinek robotikában való hasznosítása. Az innovatív kutatási tevékenység mellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a tudományos ismereteket a bemutatók…

  Nemes-Takách László szakmai önéletrajza 1949-ben születtem Győrött.  Érettségi után, 1970-ben elvégeztem a Restaurátor Alaptanfolyamot, majd 1971-ben az OSzK. Kodex restauráló laboratóriumában tanultam. 1978-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán közgyűjteményi tárgyrestaurátor-művész diplomát szereztem. A Közlekedési Múzeumban 1969-től dolgoztam, 1979-től csoportvezető restaurátorként. 1981-től a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságánál főrestaurátori teendőket láttam el.  1982-től mint a Központi Múzeumi…

Bővebben
Nemes Viktória

Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola.

NÉMETH András (1950) egyetemi tanár (ELTE PPK, Magyar Táncművészeti Egyetem), az MTA doktora és közgyűlési képviselője. Kutatás: tudományelmélet, reformpedagógia, életreform, professzió-történet. Kitüntetések: ELTE Emlékérem (2015). ELTE Rektori kiválósági különdíj (2016), Magyar Érdemrend Tisztikereszt (2016). Publikációk: Németh A., Stöckl C., Vincze B. (eds.): Survival of Utopias – Life Reform and Progressive Education in Austria and Hungary.…

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója.

Bővebben

A kémiához fűződő viszonyát a függőség jellemzi, így nagyon érdekes, akár otthon elvégezhető kísérletek bemutatásával igyekszik megszerettetni a látogatókkal a kémia világát!

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék Az előadó okleveles biztonság-és védelempolitikai szakértő (2003), valamint okleveles kommunikáció- és médiatudomány szakértő (2016), továbbá a hadtudományok PhD fokozatosa (2007). Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék egyetemi docense. Korábban oktatott a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2005 óta a Virginiai Katonai Főiskola (Virginia…

Bővebben

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatásai középontjában a veleszületett arcvakság neurokognitív folyamatai és azok idegrendszeri hátterének feltérképezése áll, melyhez változatos eszköztárat használ; online kérdőívektől a humán elektrodiziológiai módszereken át az agyi képalkotó eljárásokig. Az arcvakság mellett az egészséges folyamatok rendszerszintű megértése is egyik fő célja a kutatásainak, így a vizsgálatokhoz…

Bővebben