Szociológus, jelenleg doktorandusz az ELTE Szociológia Doktori Iskolában. Szakterületei: kvantitatív kutatás, kutatásmódszertan, big data, médiakutatás.

Bővebben

Az előadást Stéger Ákos japanológus tartja, aki jelenleg a Keleti Nyelvek Iskolája tanáraként és iskolamenedzsereként tevékenykedik, valamint az ELTE-BTK Nyelvtudományi Iskoláján végzi doktori tanulmányait.

Bővebben

Az SZTE Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetének adjunktusa. A kémia tudományok doktora, kémia-környezettan tanár, környezetgazdálkodási mérnök. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen és a Szent István Egyetemen végezte. Oktatott tárgyai: kémia, biokémia, környezeti kémia, környezetgazdálkodás, élelmiszerbiztonság. Fő kutatási területei: kémiai reakciók tanulmányozása katalizátorfelületeken, légszennyező gázok megkötésének alternatív lehetőségei.

Bővebben

A SZIE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék adjunktusa, dendrológus, a Budai Arborétumban zajló fenntartási munkák irányításában is részt vesz.

Bővebben

Bölcsész-szociológus, az Általános Gyógypedagógiai Intézet intézetvezető-helyettese, a Kar német és angol szaknyelvi képzésének felelőse. Korábbi munkái során a hátrányos megkülönböztetés, az oktatás- és fejlesztéspolitika számos területén dolgozott, az Európai Unió, a központi közigazgatás, nemzetközi és civil szervezetek munkájában vett részt. Több fogyatékosságügyi kutatásba is bekapcsolódott (pl. pszichoszociális fogyatékosság, sérült gyermeket nevelő nők munkaerőpiaci részvétele), doktori…

Bővebben

Sveiczer András mesterszakos fizikus hallgató, aki az atommagok szerkezetét és reakcióit kutatják nemzetközi gyorsítóknál.  

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgató svigireka@gmail.com    

Bővebben