Szereplő neve:  

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola PhD hallgató bobekj@almos.uni-pannon.hu

Bővebben

Az előadók a TTI Kommunikációtudományi Tanszék Nyelvi Csoportjának munkatársai.

Bővebben

mb. tanszékvezető egyetemi docens

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék Boda Mihály a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatója, Bolyai ösztöndíjas, jelenleg a magyar katonai hagyományok kutatásával foglalkozik, tágabb kutatási területe azonban kiterjed a kortárs és nemzetközi katonai etikára, illetve a háború etikájára és filozófiájára is.

Bővebben
Bódi Emese

Történelem-latin-görög szakos tanár, az EHE oktatója

egyetemi docens

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Egyetemi docens, alkotmányjogász, az NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék oktatója. 2000-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 19 éve foglalkozik oktatással, alkotmányjogi tárgyú kutatásokkal. Jelenleg 78 publikáció szerzője, további 6 megjelenés alatt áll. Eddigi kutatásai során kiemelten foglalkozott a politikai jogokkal, a gyülekezési, az egyesülési,…

Bővebben

2018 óta az Országos Közegészségügyi Intézet Dezinfekciós, Dezinszekciós és Deratizációs osztályának munkatársa. Napi feladatai közé tartozik a biocidok szakvéleményezése.

Bővebben