Olasz illetve Orosz Nyelv és Irodalom szakos tanári diplomám megszerzése után (2008. ELTE-BTK) több éven át középiskolai tanárként olasz nyelv- és célnyelvi kultúrát tanítottam, majd 2010-ben az ELTE-BTK Ruszisztika Szakirányon folytattam tanulmányaimat, ahol 2012-ben abszolváltam. Jelenleg az ELTE-TÓK Társadalomtudományi Tanszék adminisztrátoraként dolgozom, ahol a mindennapi adminisztratív munka mellett lehetőségem van korábbi tanulmányaim hasznosítására is.

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok, BA és MA diplomám is Szegeden szereztem, kutatási területem pedig Japán történelme. Célunk interaktív játékokkal szimulálni egyes történelmi helyzeteket, esélyt adva így a játékosoknak, hogy megmutassák ők, hogyan kezelték volna az adott helyzeteket.

Bővebben

Szabó Mariann (PhD hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola) a Kőszegen működő Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének fiatal kutatója, valamint egyetemi tanársegéd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékén. 2016 szeptemberétől működik közre a KRAFT (Kreatív Városok és Fenntartható Vidék) Központ munkájában. 2013 óta számos hazai és nemzetközi tudományos munkában részt…

Bővebben

A pécsi Régészet Tanszék oktatója, és a Pécsi Légirégészeti Téka szakmai referense vagyok. Elsősorban roncsolásmentes régészeti módszerekkel, azon belül is légirégészettel foglalkozom. Főként római kori témák (villagazdaságok, határvédelem) adják komplex szemléletű kutatásaim alapját.

Bővebben

Szabó Noémi az ELTE TTK Kari Könyvtár vezetője.

Bővebben

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium biológia és földrajz szakos tanára. Természetvédelmi ökológus, korábban több éven keresztül dolgozott nemzeti parkban. Hobbija a túrázás, járt Egyiptomban és Kubában. Kínába 1986-ban utazott. A Yulong Shue Shan-ban egy hetes túrán vett részt. Három gyermek édesapja.

Bővebben

Biztonságpolitikai Szakkollégium Szabó Orsolya Réka vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem harmadéves hallgatója és a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja. Szakom, nemzetközi biztonság- és védelempolitika, egy szerteágazó kutatási területet biztosít számomra, így terelődött az érdeklődésem a modern hadsereg természetére, a hadsereg és a társadalom kapcsolatára. Előadásomban szeretném bemutatni, milyen módon jelenik meg a civil kontroll a mai Magyar…

Bővebben

Geográfus. Egyetemi docens a Regionális Tudományi Tanszéken. Kutatási területei a térfelosztás, területi egyenlőtlenségek, térszerkezet regionális tudományi dimenziói, valamint regionális földrajzi és regionális politikai jellemzői Európában és Magyarországon.  

Bővebben

Szabó Róbert, okleveles villamosmérnök. Tanulmányit a BME Villamosmérnöki Karán végezte, majd ott dolgozott kutatóként 10 évet. Fő kutatási területe az FM műsorszórás másodlagos hasznosítása volt, adatszórási célokra. Ez után a versenyszférában, majd a Bay Zoltán Nonprofit Közhasznú Kft-nél dolgozik fejlesztőmérnökként. Hardver és szoftver fejlesztéssel is foglalkozik.

Bővebben