Soós Bence: Az ELTE BTK MA végzős hallgatója. Elsősorban a Dunántúl kora vaskorának temetkezéseivel foglalkozik.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Anyagmérnöki Intézet tanársegéd balczari@almos.uni-pannon.hu  

Bővebben

Régészeti tanulmányaimat Pécsett kezdtem meg Őskor és Római provinciális régészet szakirányokon. Ezek az érdeklődési körök megmaradtak egészen a mesterképzésig, melyet az ELTE Régészettudományi Intézetében fejeztem be ez év júniusában. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozom régészként, fő érdeklődési köröm a vaskor időszaka.  

Bővebben

Spekker Olga 1987-ben született Győrben. 2013-ban szerzett biológia – matematika szakos tanári diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Posztgraduális tanulmányai elvégzését követően az SZTE TTIK Embertani Tanszékének PhD hallgatója lett, doktori disszertációját 2018-ban védte meg. Fő kutatási témája a tuberkulózissal összefüggésbe hozható nem specifikus csonttani tünetek diagnosztikai kritériumokként való alkalmazhatóságának vizsgálata különböző történeti korokból származó, illetve modern…

Bővebben

Stefán Dávid 2016-ban végzett az ELTE vegyész szakán, majd diplomázása után az ELTE Kémiai Doktori Iskola hallgatója lett. Kutatását az Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztályán kezdte el. Témája a klórozási melléktermékek vizsgálata ivó- és medencevizekben. Munkája nagy részében főként nagyműszeres, kromatográfiás mérések kivitelezésével és módszer-fejlesztéssel foglalkozik, emellett AOX és klasszikus analitikai méréseket is végez. Mindemellett…

Bővebben

Szociológus, jelenleg doktorandusz az ELTE Szociológia Doktori Iskolában. Szakterületei: kvantitatív kutatás, kutatásmódszertan, big data, médiakutatás.

Bővebben

Az előadást Stéger Ákos japanológus tartja, aki jelenleg a Keleti Nyelvek Iskolája tanáraként és iskolamenedzsereként tevékenykedik, valamint az ELTE-BTK Nyelvtudományi Iskoláján végzi doktori tanulmányait.

Bővebben