Szereplő neve:  

Pál-Kovács Sándor az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, a Forrás folyóirat szerkesztője. Saját álnevén verseket is ír. Egyesek és magamaga szerint is perverz vonzódás fűzi a Kádár-korszakhoz, annak irodalmiságához, mára feldolgozhatatlan könyvsorozatokról – mint a Szép versek vagy a Körkép – nem is beszélve. Szank, Szeged, Szekszárd, Szentendre, ezeken a helyeken mozog otthonosan.

Bővebben

Geográfus. Egyetemi tanársegéd a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken. Kutatási területei a kulturális földrajz, a mobilitási tanulmányok és a városföldrajz.

Bővebben

A történelemtudomány kandidátusa, habilitált doktor, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója, a Tudományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztályának vezetője. Kutatási területe a második világháború utáni magyar politika- és társadalomtörténet. Több könyv szerzője, társszerzője, szerkesztője, tudományos konferenciák rendszeres előadója, tudományos projektek európai koordinátora, a pécsi Kovács Béla Emlékház kurátora. A Chess-Game for Democracy: Hungary between East and…

Bővebben

2012-ben szerzett biológus diplomát az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen. 2012 óta a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola hallgatója. 2015 óta az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet anatómia oktatója. Magyar és német nyelven tart gyakorlatokat, tantermi előadásokat orvostanhallgatóknak, valamint más karok és egyetemek anatómiát tanuló hallgatóinak. Kutatási területe a tapintás perceptuális folyamataiért felelős neurális…

Bővebben

intézetigazgató egyetemi docens

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék Dr. Palik Mátyás hivatásos katona, ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék egyetemi docense. Egyetemi tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Repülő és légvédelmi haderőnemi szakán végezte. Fő kutatási területei közé tartozik a modern légiforgalmi szolgáltatás rendszerében megvalósuló folyamatok, valamint a pilóta nélküli légijárművek…

Bővebben