Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola harmadéves levelező tagozatos doktorandusz hallgatója vagyok. Okleveles közgazdász, mérnök közgazdász és mérnök informatikus végzetségekkel rendelkezem. Kutatási témám címe a Globális öregedés gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonságra. Az állami nyugdíjrendszer lehetséges jövőjét kutatom gazdaságpolitikai aspektusból, felhasználva a mikroszimulációs modellezés módszertanát egy lehetséges nyugdíjrendszer elképzelés felépítéséhez, kiegészítve az öngondoskodás szerepének vizsgálatával. A…

Bővebben

1998 óta dolgozik az OEK/OKI Főigazgatóságán /Igazgatóságán. Sokrétű feladatai közé tartozik a rendezvények szervezésében történő részvétel, az Igazgatóság titkársági, adminisztratív feladatainak elvégzése, kapcsolattartás a munkatársakkal, társintézetekkel.

Bővebben

Szabolics Tamásnak hívnak, szoftverfejlesztő mérnökként dolgozom az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Plazmafizika Osztályán. Munkaidőm legnagyobb részében gyors és ultragyors kamerákhoz fejlesztek szoftvereket amelyeket aztán különféle magfúziós kísérleti berendezéseknél használnak. Emellett nagyon érdekel a kommunikáció, tudomány-népszerűsítés, grafikai dizájn és a fotó-videó készítés is.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Kémia Intézet Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék egyetemi docens bardose@almos.uni-pannon.hu

Bővebben
Szabóné Simon Erzsébet
Szakács Tamás

Fizikus, teológus, az EHE Doktori Iskola hallgatója

  1985-ben születtem Sopronban. 2008-ban csillagász oklevelet, 2013-ban – Fizika területen – PhD-fokozatot szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. Jelenleg az SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tudományos munkatársa vagyok. Napi szinten dolgozom együtt amerikai, európai és ázsiai kollégákkal, több rövid tanulmányúton vettem részt az USA-ban és Ausztráliában, számos egyéb országban is jártam nemzetközi konferenciákon.

Bővebben

A SZIE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék egyetemi docense, az ökológiai gazdálkodás és irányzatai oktatásában és kutatásában számos témában dolgozik. A hazai permakultúra egyesület (MAPER) munkájában segíti a fenntartható gazdálkodás ismereteinek terjesztését. Kutatásai a hasznos élőszervezetek és számukra fejlesztett tápnövény-keverékek talajbiológiai aktivitásának vizsgálata és elősegítése, erdőkert témakörökben vannak.

Bővebben

főorvos ZMSZRK

Bővebben