1993-1997 között előbb az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán történelem szakos tanár és művelődésszervező, majd 1997-1999 között a Miskolci Egyetemen történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár diplomát, 2006-ban pedig a Sárospataki Református Teológiai Akadémián református teológus képesítést szerzett, majd 2013-ban a Miskolci Egyetemen szakvizsgázott. Koncz Sándor életútját feldolgozó doktori disszertációját 2016-ban a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen…

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének botanikus munkatársa.

Bővebben

A könyvekkel már régóta „barátkozom”: olvasom, csodálom, pakolom, rendszerezem őket. Volt, hogy a bennük lévő illusztráció fogott meg, volt, hogy csak a tartalmuk érdekelt, volt, hogy szép műtárgyként polcomat ékesítették, volt, hogy számolatlanul gyűjtöttem, volt, hogy számolatlanul – kötelező irodalomként – olvastam őket. A könyv a valóság egy szelete, amit ki-ki máshogy értelmez, másra használ,…

Bővebben

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Szécsényi Mihály (1955- ) történész és levéltáros. Munkahelye NKE EKKL. Fő kutatási területei 19-20. századi magyar társadalomtörténet, nőtörténet, a magyarországi prostitúció története, szélsőjobboldali pártok és mozgalmak a két világháború között, a rendszerváltozás története, az új magyar politikai, közigazgatási és gazdasági rendszer története, az új pártok és politikai mozgalmak  kialakulása és…

Bővebben

  Szécsényi Tibor PhD fokozatát 2009-ben szerezte. Jelenleg az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. A nyelvtudomány matematikai alapjai, Szintaxis és Számítógépes nyelvészet kurzusokkal vesz részt az egyetem számos nyelvészeti programjában. Kutatási területe a mondattan, ezen belül a magyar főnévi igeneves szerkezetek szintaxisa, valamint a szintaktikai és szemantikai modellek számítógépes implementálhatóságának a témakörét fedi le.…

Bővebben

zongoraművész, korrepetítor

Bővebben