Szélig Ádám

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Roska Tamás Műszaki Tudományok Doktori Iskolájának doktorjelölti képzésén vesz részt. Kutatási területe a mikrofluidikai szűrő-, és szeparálóeszközök különféle orvosbiológiai használatra. Több mikrofluidikai projekt témavezetését végzi az PPKE Biomikrofluidikai laboratóriumában. Kollaborációs tevékenységet folytat több kutatói intézménnyel: MTA-TTK Enzimológiai Intézet; OKI Parazitológia osztály; PTE ÁOK – Laboratóriumi Medicina Intézet. Több kutatást és…

Az idei programunkon bemutatjuk a harckocsi egy évszázados fejlődését. Kiemeljük azokat az eszközöket, amelyeknek a modelljei láthatók a Könyvtárban. Megemlékezünk az első harckocsi ütközetről. Totót tölthetnek az érdeklődők az előadások végén. A legjobban teljesítők kis modelleket nyerhetnek, amelyeket a helyszínen kell összeállítaniuk és azt követően haza vihetik. – dr. Szűcs Endre adjunktus Közel 10 éve tartjuk a Haditechnika programunkat; nagyon pozitív élményem,…

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán dolgozom adjunktusként. A BME Gépészmérnöki Karán szereztem diplomát. A BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskoláján szereztem meg a PhD fokozatomat. Jelenleg szabályozástechnikával és automatizálással kapcsolatos tantárgyakat oktatok. Szabadidőmben szívesen olvasok és sportolok.

Bővebben

Kutatói pályáját 2008-ban az Ecostat Gazdaság és Társadalomkutató Intézetben kezdte, majd az intézet 2011. évi profilváltását követően az Ecostat Kormányzati Hatásvizsgálati Központban folytatta. 2013 és 2017 között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa, 2016-tól az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, ahol oktatási tevékenysége mellett részt vesz a Pedagógiai Innovációk és Társadalmi…

Bővebben

Szemerey Samu építész, városépítész. Szakterületei a technológia, a kreatív iparágak és az épített környezet kölcsönhatásai. A Kortárs Építészeti Központ alapító tagja. A Lechner Tudásközpont vezető szakértőjeként városi szolgáltatásokon és hazai okos város programokon dolgozik.

Bővebben

Az ELTE SEK Savaria Fizikai Tanszékén tanítok tanársegédként. Oktatott tárgyak: mechanika, elektromágnesség, termodinamika és statisztikus fizika, matematika és tantárgy-pedagógia, környezetismeret tantárgy-pedagógia, fizika gyakorlat. Érdekelnek a természettudományos kísérletek. Kutatási terület: fizika tanítása, szakmódszertan.  

Bővebben

Szeniczey Tamás antropológus, fő kutatási területe a Népvándorlás korában élt közösségek embertani arculatának vizsgálata és népességtörténeti rekonstrukciója. Nemzetközi kutatócsoport tagjaként a csontokon is nyomot hagyó betegségek közül a tuberkulózis, a lepra történeti elterjedését vizsgálja. Jelenleg az anyagcsere- és hormonrendszer zavarával összefüggő csonttani elváltozások gyakorisága és az életmód közötti kapcsolatok feltárásán dolgozik.    

Bővebben

Szente István paleontológus, az ELTE múzeumainak (ELTE Tatai Geológus Kert, ELTE TTK Természetrajzi Múzeum) munkatársa, a Magyarhoni Földtani Társulat Év ősmaradványa programjának aktív szereplője. Őslénytani és földtörténeti tárgyak oktatója az ELTE Természettudományi Karán. A Kárpát-medence ősmaradványai című kötet társszerző  

Bővebben