Takács Ádám az ELTE Atomfizikai Tanszékének doktorandusza, az MTA Wigner Nehézion-fizikai Kutatócsoport tagja. Mostani előadásának címe „Hogyan épitítik fel a kvarkok a részecskéket?”. Ádám, ezzel a témával nemzetközileg foglalozó, sikeres fiatal kutató, aki szerint bármilyen tudományos témáról lehet szórakoztatóan beszélni.

Bővebben

Takács Bertalan 1996-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végezte. 2015-ben nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Biológia BSc szakára, ahol idén szerzett diplomát sejt- és molekuláris biológus szakirányon. Ugyanebben az évben MSc szakos hallgatóként folytatja tanulmányait. 2016 ősze óta szakdolgozóként vesz részt az MTA-SzBK Embrionális és Indukált Pluripotens Őssejt Kutatócsoportjának munkájában, ahol…

Bővebben

egyetemi tanár BME Elméleti Fizika Tanszék   Elméleti fizikus, kutatási területe a kvantumtérelmélet. Az ELTE fizikus szakán végzett 1992-ben, doktori (PhD) fokozatát 1996-ban szerezte. 1995-96-ban a cambridge-i DAMTP intézetének posztgraduális hallgatója volt, 1997-től pedig az olasz INFN bolognai szekciójában, majd a londoni King’s College matematika tanszékén dolgozott. 2001-től 2012-ig az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjában folytatta…

Bővebben

doktorandusz

Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék Politológus (PTE BTK), nemzetbiztonsági szakértő (NKE NBI), PhD aspiráns (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola) Kutatási területek: energiabiztonság és magyar-orosz kapcsolatok; adat és információelemzési módszerek;

Bővebben

Több mint 30 éve csodálkozom rá nap, mint nap a számítástechnika érdekességeire és fejlődésére. Manapság (a programozás mellett) “repülő robotok” építésével töltöm a szabadidőmet.

Bővebben

Takáts Mária Hyosuk a Koreai Tanszék anyanyelvi lektora 2010 ősze óta, a tanszéken folyó nyelvoktatás és egyéb programok meghatározó résztvevője

Bővebben

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszékének dolgozója, védőnő , okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember.

Bővebben

Diplomámat 1981-ben szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, mint okleveles építőmérnök. 1996-tól kezdődően a Magyar Közút NZrt. Miskolci Minőségvizsgálati Laboratóriumában dolgozok, jelenleg mint laboratóriumi csoportvezető. A lustuláson kívül mi az, ami foglalkoztatja az embert? Hogyan tudna minél kevesebb munkával, minél többet kaszálni: ez élősködés A barátnál, hobbinál, az „Ő”-nél az 1.pont érvénytelen, „ szeretlek, nem érdekel…

Bővebben